BEONIA (Belgrade OverNight Index Average)
Датум 20.09.2019.
BEONIA* (%) 1.28
Дневна промена (п.п.) 0.00
Обим (млн RSD) 5,930.00
Дневна промена (млн RSD) 3,237.00
Минимална стопа (%) 1.27
Максимална стопа (%) 1.30
Стандардна девијација (п.п.) 0.01
* просечна пондерисана каматна стопа по основу преконоћних позајмица на међубанкарском новчаном тржишту у Републици Србији


Архива података - изаберите годину
Приказ