latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

COVID-19 – одговор Народне банке Србије

У овом делу интернет презентације дајемо преглед мера и активности Народне банке Србије с циљем подршке грађанима и економији у условима пандемије корона вируса.

 

Погледајте...
Осам банака укинуло поједине накнаде везане за коришћење ПОС терминала у трговинама
Застој у отплати кредитних обавеза – обjашњење
Банке ће поново контактирати кориснике који су се определили за исплату пензије на кућну адресу
Народна банка Србије донела Инструкцију о начину привремене исплате новчаних средстава с динарских и девизних рачуна лица с навршених 65 и више година живота и издавању платних инструмената
Народна банка Србије дала инструкцију банкама и Пошти да исплаћују пензије и током викенда
Бројеви телефона банака за изјашњавање о опредељеном начину исплате пензије и остале информације у вези с исплатом пензија
Без наплаћивања накнада банака и других пружалаца платних услуга за извршавање уплата за донације у борби против епидемије болести COVID-19