latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

Одлуке и обавештења

 

Јавна набавка мале вредности (ЈНМВ) Документи Датум објављивања
ЈНМВ 159/2019 - Ваљци за офсет машине Одлука о додели уговора 11. 09. 2019.
ЈНМВ 351/2019 - Cервисне услуге и резервни делови за потребе одржавања опреме IGT
LVPP 351/2019 - Servicing and spare parts for IGT equipment
Обавештење о обустави поступка
Notice оn cancelling low-value public procurement
11. 09. 2019.
ЈНМВ 299/1/2019 - Услуге одржавања система за контролу статуса врата у просторима са рестриктивним приступом у пословном објекту Народне банке Србије Обавештење о закљученом уговору 09. 09. 2019.
ЈНМВ 351/2019 - Сервисне услуге и резервни делови за потребе одржавања опреме IGT
LVPP 351/2019 - Servicing and spare parts for IGT equipment
Одлука о обустави поступка
Decision оn cancelling low-value public procurement
06. 09. 2019.
ЈНМВ 372/2019 - Спољнотрговинско посредовање и шпедиција у увозу и извозу Одлука о додели уговора 06. 09. 2019.
ЈНМВ 421/2019 - Сервисне услуге и резервни делови за одржавање механичких и коловозних препрека у Заводу за израду новчаница и кованог новца - Топчидер Обавештење о закљученом уговору 05. 09. 2019.
ЈНМВ 381/2019 - Услуга транспорта и ангажовања механизације за потребе ЗИН-а Обавештење о закљученом уговору 04. 09. 2019.
ЈНМВ 308/2019 - Одржавање термотехничких инсталација Одлука о додели уговора 03. 09. 2019.
ЈНМВ 388/2018 - Одржавање спољне електричне и громобранске инсталације Одлука о додели уговора 03. 09. 2019.
ЈНМВ 14/1/2019 - Софтвер „ARCHICAD 22“ Обавештење о закљученом уговору 30. 08. 2019.
ЈНМВ 199/1/2019 - Резервни делови за постројења климатизације за потребе ЗИН-а Одлука о додели уговора 30. 08. 2019.
ЈНМВ 377/2019 - Наливање ваљака гумом Обавештење о закљученом уговору 29. 08. 2019.
ЈНМВ 313/2019 - Одржавање опреме за противдиверзиони преглед Одлука о додели уговора 28. 08. 2019.
ЈНМВ 327/2019 - Услуга ресертификациoне и две надзорне провере усаглашености са захтевима стандарда ISO 14298
LVPP 327/2019 - Recertification and two supervisory audits of compliance with ISO 14298
Одлука о додели уговора
Decision on Contract Award
28. 08. 2019.
ЈНМВ 326/2019 - Збрињавања неопасног отпада за потребе Завода за израду новчаница и кованог новца – Топчидер, Партија 1 Обавештење о закљученом уговору 26. 08. 2019.
ЈНМВ 199/2019 - Резервни делови за пароовлаживаче за потребе Завода за израду новчаница и кованог новца - Топчидер, Партија 1 Обавештење о закљученом уговору 23. 08. 2019.
ЈНМВ 422/2019 - Сервисне услуге и резервни делови за одржавање PP расвете Одлука о додели уговора 22. 08. 2019.
ЈНМВ 224/2019 - Одржавање RFID штампача Обавештење о обустави поступка 22. 08. 2019.
ЈНМВ 299/1/2019 - Услуге одржавања система за контролу статуса врата у просторима са рестриктивним приступом у пословном објекту Народне банке Србије Одлука о додели уговора 19. 08. 2019.
ЈНМВ 171/2019 - Картонске кутије и помоћни материјал за паковање, Наруџбеница 2 Обавештење о закљученом уговору 16. 08. 2019.
ЈНМВ 335/1/2019 - Сервисне услуге и резервни делови за потребе одржавања машина GTS Обавештење о закљученом уговору 14. 08. 2019.
ЈНМВ 421/2019 - Сервисне услуге и резервни делови за одржавање механичких и коловозних препрека у Заводу за израду новчаница и кованог новца - Топчидер Одлука о додели уговора 14. 08. 2019.
ЈНМВ 294/2019 - Испитивање громобранске инсталације и петље квара у објектима Народне банке Србије, Партија 2 Обавештење о закљученом уговору 14. 08. 2019.
ЈНМВ 294/2019 - Испитивање громобранске инсталације и петље квара у објектима Народне банке Србије, Партија 1 Обавештење о закљученом уговору 14. 08. 2019.
ЈНМВ 172/2019  - Заштићени папир за визе Обавештење о закљученом уговору 13. 08. 2019.