Народна банка Србије
 
Финансијска тржишта

BEONIA (Belgrade OverNight Index Average)

Сазнајте више...
Одлука о достављању Народној банци Србије података о преконоћним позајмицама на међубанкарском новчаном тржишту
Упутство за израду и електронско достављање података Народној банци Србије о преконоћним позајмицама на међубанкарком новчаном тржишту