Биланс стања/успеха банака

Као основ за презентиране податке коришћени су финансијски извештаји којe су банке дужне да достављају Народној банци Србије, а који нису ревидирани од стране екстерних ревизора, ни потврђени у непосредној контроли од стране Народне банке Србије.

Детаљније податке о банци добићете помоћу линка у називу банке.

Стање на дан: 31.12.2018.
Ажурирано: 04.06.2019.
Р. бр.Пословно име банкеУкупна нето билансна актива
(у 000 динара)
1API Bank a.d. Beograd (1)10,256,179
2Addiko Bank a.d. Beograd (2)100,118,520
3Agroindustrijsko komercijalna banka AIK banka a.d. Beograd206,558,803
4Banca Intesa a.d. Beograd571,075,179
5Bank of China Srbija a.d. Beograd27,398,407
6Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd220,036,784
7Crédit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad98,983,728
8Direktna banka a.d. Kragujevac (3)59,501,046
9Erste Bank a.d. Novi Sad202,932,012
10Eurobank a.d. Beograd (4)169,489,688
11Expobank a.d. Beograd (5)15,509,148
12Halkbank a.d. Beograd (6)56,905,090
13JUBMES banka a.d. Beograd15,623,162
14Komercijalna banka a.d. Beograd401,165,980
15MIRABANK a.d. Beograd5,937,892
16MTS banka a.d. Beograd (7)10,776,218
17NLB banka a.d. Beograd57,459,595
18Opportunity banka a.d. Novi Sad16,146,648
19OTP banka Srbija a.d. Novi Sad87,602,369
20ProCredit Bank a.d. Beograd111,057,393
21Raiffeisen banka a.d. Beograd291,924,334
22Sberbank Srbija a.d. Beograd (8)121,659,363
23Société Générale banka Srbija a.d. Beograd316,087,334
24Srpska banka a.d. Beograd12,887,132
25Telenor banka a.d. Beograd (9)15,930,961
26Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd437,400,289
27Vojvođanska banka a.d. Novi Sad133,632,244
УКУПНО:3,774,055,498

 

(1) Дана 18.10.2018. године, VTB banka a.d. Beograd је променила пословно име у API Bank a.d. Beograd.
(2) Дана 8.7.2016. године, Hypo Alpe-Adria Bank a.d. Beograd је променила пословно име у Addiko Bank a.d. Beograd.
(3) Дана 8.7.2016. године KBM Banka ad Kragujevac је променила пословно име у Direktna Banka ad Kragujevac.
(4) Промена пословног имена бивше Eurobank EFG a.d. Beograd.
(5) Дана 2.6.2017. године, Marfin banka a.d. Beograd је променила пословно име у Expobank akcionarsko društvo Beograd.
(6) Промена пословног имена бивше Чачанске банке а.д. Чачак.
(7) Промена пословног имена бивше Дунав банкe а.д. Београд.
(8) Промена пословног имена бивше Volksbank a.d. Beograd.
(9) Промена пословног имена бивше KBC Banke a.d. Beograd.