Најновије вести

У овом одељку можете пронаћи најновије вести везане за Мепо.

Нова новчаница од AUD 50

17.10.2018

Централна банка Аустралије пустиће у оптицај 18. октобра 2018. године новчаницу нове серије у апоену од 50 долара израђену на полимер пластици. Основни мотив на лицу новчанице  је портрет Дејвида Унејпона проналазача и првог аутора из редова Абориџина чије је дело   објављено, док је на наличју новчанице портрет Идит Коуан која је позната као прва жена политичар у аустралијском парламенту. На свим новчаницама нове серије приказане су аутохтоне врсте флоре и фауне, па је тако на новчаници од 50 долара приказана врста растиња Аcacia humifusa и црни лабуд (Cygnus atratus). Све новчанице које је издала Reserve Bank of Australia остају законско средство плаћања без временског ограничења и користе се у континуитету паралелно са новим издањима.
За детаљније информације посетите сајт  https://banknotes.rba.gov.au/banknote-features/#-new-fifty .
Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Новчанице нове серије NOK 50 и 500

17.10.2018

Централна банка Норвешке ће 18. октобра 2018. године пустити у оптицај две новчанице нове серије, у апоенима од 50 и 500 круна. Тема нове серије је „Море“, јер оно има виталну улогу за Норвешку и њене грађане, не само као извор хране, већ и као извор прихода од транспорта људи и робе. Ове две новчанице ће бити упоредо у оптицају са новчаницама истих апоена претходне серије све до 18. октобра 2019. године (NOK 50 из 1997, 2003 и 2008. г. и NOK 500 из 1999. и 2008. г.), које од тог датума престају да буду законско средство плаћања.
За детаљније информације посетите сајт Централне банке Норвешке:  

Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Јубиларна новчаница PLN 20

03.09.2018

Обавештавамо вас да ће Централна банка Пољске 31. августа 2018. године издати јубиларну новчаницу у апоену од 20 злота, како би обележила стогодишњицу независности.
Ова новчаница је штампана у ограниченим количинама, а где год се нађе у промету представљаће законско средство плаћања заједно са осталим новчаницама истог апоена, које је Централна банка Пољске пустила у оптицај.
За детаљније информације посетите сајт: http://www.nbp.pl/banknoty_i_monety/banknoty_kolekcjonerskie/files/2018_banknot_niepodleglosc_20zl_en.pdf
Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Нова новчаница 200 CHF

22.08.2018

Централна банка Швајцарске пустиће у оптицај 22. августа 2018. године новчаницу од 200 франака, која је као и три претходно издате новчанице нове серије, спој традиционално високих стандарда заштите од фалсификовања и софистицираног дизајна. Тема новчанице је материја, а Швајцарска је на новчаници представљена као својеврсни истраживачки центар. Осма серија новчаница биће у оптицају упоредо са новим новчаницама девете серије, до другачије одлуке банке емитента. За детаљније информације посетите сајт: https://www.snb.ch/en/mmr/reference/nb_200/source/nb_200.en.pdf .
Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Важно обавештење Пореске управе у вези са ажурираним смерницама за мењаче

21.08.2018

У прилогу достављамо ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ у вези са ажурираним Смерницама за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма и примену закона за овлашћене мењаче и привредне субјекте који мењачке послове обављају на основу посебног закона којим се уређује њихова делатност а које су објављене на сајту Пореске управе : Смернице за мењаче.

Важно обавештење Пореске управе

16.08.2018

У прилогу достављамо обавештење Пореске управе: Обавештење.

Фалсификат новчанице AUD 100 веома добре израде

25.05.2018

Обавештавамо вас да се у промету појавио фалсификат новчанице AUD 100, веома добре израде. Обзиром да фалсификат има прилично уверљив визуелни изглед, због могућности његове појаве и у наредном периоду, неопходно је обратити дужну пажњу на карактеристике описаних детаља, приликом руковања са новчаницама апоена AUD 100.
Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Упозорење овлашћеним мењачима

18.05.2018

Народна банка Србије доставља упозорење Пореске управе - Сектора за мењачке и девизне послове и игре на срећу. Упозорење можете у целости прочитати у документима:

Повлачење из оптицаја HUF 1000

10.05.2018

Народна банка Мађарске најавила је да ће новчанице апоена од 1000 форинти (HUF) издате пре 2017. године престати да буду средство плаћања 1. новембра 2018. године. Након тог датума, ове новчанице ће моћи да се, без новчане надокнаде, замењују у банкама и поштама у Мађарској до 31. октобра 2021, а у Народној банци Мађарске до 31. октобра 2038. године.
Информације о повлачењу ових новчаница могу се наћи на веб презентацији Народне банке Мађарске: https://www.mnb.hu/en/
Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Захтев за доставу годишњег извештаја за 2017. годину

23.03.2018

Обавештавамо вас да је на сајту Пореске управе www.poreskauprava.gov.rs , односно сајту Сектора за мењачке и девизне послове и игре на срећу www.devizni.gov.rs, објављено важно обавештење - ОБАВЕЗА ОВЛАШЋЕНОГ МЕЊАЧА И ЈАВНОГ ПОШТАНСКОГ ОПЕРАТОРА ДА ДОСТАВИ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2017. ГОДИНУ које је засновано на обавезама овлашћених мењача из Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма ("Службени гласник РС", бр. 20/09, 72/09, 91/10, 139/14). Захтев можете преузети овде: Захтев за доставу годишњег извештаја за 2017. годину

Нова новчаница од 1000 форинти (HUF)

19.03.2018

Народна банка Мађарске је, почев од 1. марта 2018. године,  почела постепено да уводи у оптицај нову новчаницу апоена од 1000 форинти (HUF), са годином издања на новчаници „2017“. Веће присуство ове новчанице у платном промету очекује се за неколико месеци. Нова новчанице представља измењено издање истог апоена издања 2005. и 2009. године. У односу на претходна разликује се по незнатно измењеном ликовном решењу при чему су основни мотиви остали исти, али су унапређени елементи заштите од фалсификовања. Обавештење о елементима заштите ове новчанице уследиће након што одговарајући подаци буду доступни. Информације о овој новчаници могу се наћи на интернет презентацији Народне банке Мађарске, на следећим линковима:

Истовремено, Народна банка Мађарске обавештава да ће новчанице апоена од 1000 форинти (HUF), издате 2005. и 2009. године, престати да буду средство плаћања 31. октобра 2018. године. Након тога ће се, без новчане надокнаде, замењивати у банкама и поштама у Мађарској до 31. октобра 2021., а у Народној банци Мађарске до 31. октобра 2038. године.
Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Повлачење из оптицаја NOK 100 и 200

08.03.2018

Централна банка Норвешке  најавила је да новчанице апоена NOK 100 (из 1997. и 2003. године) и апоена NOK 200 (из 1994, 2002. и 2009. године) престају да буду законско средство плаћања 30. маја 2018. године. Након тог датума, ове новчанице ће, током наредних десет година, моћи да се замењују у Централној банци Норвешке и у пословним банкама у Норвешкој.

За детаљније информације посетите веб презентацију Централне банке Норвешке:

Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма

26.02.2018

Обавештавамо вас да су на сајту www.poreskauprava.gov.rs, у делу Мењачко и девизно пословање, објављене Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма и примену закона за овлашћене мењаче и привредне субјекте који мењачке послове обављају на основу посебног закона којим се уређује њихова делатност.
Неопходно је да се са истима упознате како ради израде тако и ради редовног ажурирања анализе ризика и ефикасног управљања ризиком кроз примену адекватних радњи и мера у циљу спречавања прања новца и финансирања тероризма.

Одлука о поступању са новцем за који постоји сумња да је фалсификован

31.01.2018

У прилогу достављамо обавештење Сектора за послове с готовином о ступању на снагу Одлуке о поступању са новцем за који постоји сумња да је фалсификован: Prilog-uz-VII-63-17-18-SVIM-BANKAMA-ODLUKA.pdf

Увођење бугарских лева (BGN)

30.01.2018

Обавештавамо вас да од 1. фебруара 2018., ступањем на снагу нове Одлуке о врстама девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту („Сл. гласник РС“ 3/2018 ), банке и овлашћени мењачи могу куповати и продавати, при обављању мењачких послова, новчанице бугарских лева (BGN).
Апоенску структуру у оптицају чине новчанице од  2, 5, 10, 20, 50 и 100 лева. Две серије ових новчаница су у оптицају и то прва из 1999. године и новија, са унапређеним елементима заштите од фалсификата, која је постепено издавана од 2003. године, када се у апоенској структури поново јавља апоен 100 лева, који није био заступљен у првом издању серије из 1999. године. Новчанице су израђене на памучном тонираном папиру. За детаљније информације посетите веб презентацију Бугарске народне банке : http://www.bnb.bg
Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Увођење румунских леја (RON)

30.01.2018

Обавештавамо вас да од 01. фебруара 2018. године, ступањем на снагу Одлуке о врстама девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту („Сл. гласник РС“ 3/2018) банке и овлашћени мењачи при обављању мењачких послова могу куповати и продавати новчанице румунских леја (RON). Апоенску структуру у оптицају чине новчанице од 1, 5, 10, 50, 100, 200 и 500 румунских леја. Актуелна серија новчаница румунских леја (RON) у оптицају је од 2005. године, с изузетком новчанице од 200 леја која је у оптицају од 2006. године, док је новчаница од 10 леја у оптицају у две варијанте – једна од 2005. а друга од 2008. године.
Истовремено, Народна банке Румуније од 1. јануара 2018. године у оптицај постепено уводи новчанице исте апоенске структуре, ликовног решења и са истим елементима заштите од фалсификовања као код актуелне серија новчаница, са којом ће ове бити у паралелном оптицају и у готовинском промету ће имати равноправан третман. У односу на актуелну серију у оптицају, ове ће се новчанице разликовати по датуму на наличју који гласи „1. јануар 2018“, као и по незнатно измењеном грбу Румуније (разлика између претходног и актуелног грба је у једном елементу – круни на глави орла на актуелном грбу Румуније).
За детаљније информације посетите веб презентацију Народне банке Румуније: http://www.bnr.ro
Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Информација у вези са Резолуцијом 1540 Савета безбедности Уједињених нација

25.01.2018

У прилогу достављамо текст информације у вези са Резолуцијом 1540 Савета безбедности Уједињених нација о спречавању ширења оружја за масовно уништавање и средстава за њихово преношење: Informacija.pdf

Повлачење из оптицаја папирне новчанице GBP 10

24.01.2018

Обавештавамо вас да је Bank of England најавила да 1. марта 2018. године папирна новчаница од GBP 10 престаје да буде законско средство плаћања. Новчаница са ликом Чарлса Дарвина издата је 7. новембра 2000. године. Као и све новчанице повучене из оптицаја, Bank of England ће и ову новчаницу мењати без временског ограничења. За детаљније информације посетите веб презентацију Bank of England:https://www.bankofengland.co.uk
Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Увођење нових валута

15.01.2018

Обавештавамо Вас да је Извршни одбор Народне банке Србије, на седници која је одржана 11. јануара 2018. године, донео нову Одлуку о врстама девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту (у даљем тексту: Одлука). Одлука се објављује у „Службеном гласнику РС“ и ступа на снагу 1. фебруара 2018. године.
Најзначајније новине које се уводе Одлуком су следеће:

  • на листу валута којима се може трговати на девизном тржишту у Републици Србији, и у форми девиза и у форми ефективног страног новца, уводе се две нове валуте : бугарски лев (BGN) и румунски леј (RON);
  • омогућава се трговање у форми девиза валутама којима је до сада била омогућена трговина само у форми ефективног страног новца - мађарска форинта (HUF), пољски злот (PLN), чешка круна (CZK), конвертибилна марка (BAM) и хрватска куна (HRK);
  • уводи се кувајтски динар (KWD) на курсну листу за девизе Народне банке Србије.

У складу са одредбама Одлуке и својом пословном политиком, банкама ће бити омогућено да тргују бугарским левом и румунским лејом, и то као девизама и као ефективним страним новцем, а овлашћеним мењачима и јавном поштанском оператору је дата могућност обављања мењачких послова у овим валутама. Поред тога, наведене валуте ће се укључити на листу девиза које Народна банка Србије може куповати и продавати на девизном тржишту. При доношењу ове одлуке Народна банка Србије се руководила учешћем Бугарске и Румуније у спољнотрговинској размени наше земље, потенцијалима за унапређење економске сарадње са овим земљама у наредном периоду, али и константним растом броја румунских и бугарских држављана који посећују Републику Србију.
На листу валута којима банке и Народна банка Србије могу да тргују у форми девиза укључиће се и валуте којима је до сада било могуће трговати само у форми ефективног страног новца - мађарска форинта, пољски злот, чешка круна, конвертибилна марка и хрватска куна. Приликом доношења овакве одлуке, Народна банка Србије је узела у обзир све веће потребе и захтеве привредних субјеката заинтересованих за отварање рачуна и трговину поменутим валутама у форми девиза. Додатно, оваква одлука доприноси бољем пословном амбијенту у земљи и унапређује економску сарадњу са земљама у региону.
Укључивањем кувајтског динара на листу валута којима Народна банка Србије може да тргује у форми девиза доприноси се смањењу трошкова и повећању ефикасности сервисирања плаћања, односно наплате по постојећим и будућим кредитним аранжманима у овој валути у којима Народна банка Србије има улогу агента Републике Србије. Такође, уједначавање курсних листа за девизе пословних банака и Народне банке Србије важно је са аспекта очувања финансијске стабилности, односно могућности да Народна банка Србије обезбеди сваку валуту којом је могуће трговати на домаћем девизном тржишту.
Ступањем на снагу Одлуке (1. фебруар 2018. године), Народна банка Србије ће почети са објављивањем курсне листе за званични средњи курс динара на којој ће бити укључен курс динара према бугарском леву и румунском леју, као и курсне листе за девизе на којој ће бити укључени курсеви динара према бугарском леву, румунском леју, мађарској форинти, пољском злоту, чешкој круни, конвертибилној марки, хрватској куни и кувајтском динару.