Најновије вести

У овом одељку можете пронаћи најновије вести везане за Мепо.

Нова новчаница од 1000 форинти (HUF)

19.03.2018

Народна банка Мађарске је, почев од 1. марта 2018. године,  почела постепено да уводи у оптицај нову новчаницу апоена од 1000 форинти (HUF), са годином издања на новчаници „2017“. Веће присуство ове новчанице у платном промету очекује се за неколико месеци. Нова новчанице представља измењено издање истог апоена издања 2005. и 2009. године. У односу на претходна разликује се по незнатно измењеном ликовном решењу при чему су основни мотиви остали исти, али су унапређени елементи заштите од фалсификовања. Обавештење о елементима заштите ове новчанице уследиће након што одговарајући подаци буду доступни. Информације о овој новчаници могу се наћи на интернет презентацији Народне банке Мађарске, на следећим линковима:

Истовремено, Народна банка Мађарске обавештава да ће новчанице апоена од 1000 форинти (HUF), издате 2005. и 2009. године, престати да буду средство плаћања 31. октобра 2018. године. Након тога ће се, без новчане надокнаде, замењивати у банкама и поштама у Мађарској до 31. октобра 2021., а у Народној банци Мађарске до 31. октобра 2038. године.
Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Повлачење из оптицаја NOK 100 и 200

08.03.2018

Централна банка Норвешке  најавила је да новчанице апоена NOK 100 (из 1997. и 2003. године) и апоена NOK 200 (из 1994, 2002. и 2009. године) престају да буду законско средство плаћања 30. маја 2018. године. Након тог датума, ове новчанице ће, током наредних десет година, моћи да се замењују у Централној банци Норвешке и у пословним банкама у Норвешкој.

За детаљније информације посетите веб презентацију Централне банке Норвешке:

Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма

26.02.2018

Обавештавамо вас да су на сајту www.poreskauprava.gov.rs, у делу Мењачко и девизно пословање, објављене Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма и примену закона за овлашћене мењаче и привредне субјекте који мењачке послове обављају на основу посебног закона којим се уређује њихова делатност.
Неопходно је да се са истима упознате како ради израде тако и ради редовног ажурирања анализе ризика и ефикасног управљања ризиком кроз примену адекватних радњи и мера у циљу спречавања прања новца и финансирања тероризма.

Одлука о поступању са новцем за који постоји сумња да је фалсификован

31.01.2018

У прилогу достављамо обавештење Сектора за послове с готовином о ступању на снагу Одлуке о поступању са новцем за који постоји сумња да је фалсификован: Prilog-uz-VII-63-17-18-SVIM-BANKAMA-ODLUKA.pdf

Увођење бугарских лева (BGN)

30.01.2018

Обавештавамо вас да од 1. фебруара 2018., ступањем на снагу нове Одлуке о врстама девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту („Сл. гласник РС“ 3/2018 ), банке и овлашћени мењачи могу куповати и продавати, при обављању мењачких послова, новчанице бугарских лева (BGN).
Апоенску структуру у оптицају чине новчанице од  2, 5, 10, 20, 50 и 100 лева. Две серије ових новчаница су у оптицају и то прва из 1999. године и новија, са унапређеним елементима заштите од фалсификата, која је постепено издавана од 2003. године, када се у апоенској структури поново јавља апоен 100 лева, који није био заступљен у првом издању серије из 1999. године. Новчанице су израђене на памучном тонираном папиру. За детаљније информације посетите веб презентацију Бугарске народне банке : http://www.bnb.bg
Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Увођење румунских леја (RON)

30.01.2018

Обавештавамо вас да од 01. фебруара 2018. године, ступањем на снагу Одлуке о врстама девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту („Сл. гласник РС“ 3/2018) банке и овлашћени мењачи при обављању мењачких послова могу куповати и продавати новчанице румунских леја (RON). Апоенску структуру у оптицају чине новчанице од 1, 5, 10, 50, 100, 200 и 500 румунских леја. Актуелна серија новчаница румунских леја (RON) у оптицају је од 2005. године, с изузетком новчанице од 200 леја која је у оптицају од 2006. године, док је новчаница од 10 леја у оптицају у две варијанте – једна од 2005. а друга од 2008. године.
Истовремено, Народна банке Румуније од 1. јануара 2018. године у оптицај постепено уводи новчанице исте апоенске структуре, ликовног решења и са истим елементима заштите од фалсификовања као код актуелне серија новчаница, са којом ће ове бити у паралелном оптицају и у готовинском промету ће имати равноправан третман. У односу на актуелну серију у оптицају, ове ће се новчанице разликовати по датуму на наличју који гласи „1. јануар 2018“, као и по незнатно измењеном грбу Румуније (разлика између претходног и актуелног грба је у једном елементу – круни на глави орла на актуелном грбу Румуније).
За детаљније информације посетите веб презентацију Народне банке Румуније: http://www.bnr.ro
Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Информација у вези са Резолуцијом 1540 Савета безбедности Уједињених нација

25.01.2018

У прилогу достављамо текст информације у вези са Резолуцијом 1540 Савета безбедности Уједињених нација о спречавању ширења оружја за масовно уништавање и средстава за њихово преношење: Informacija.pdf

Повлачење из оптицаја папирне новчанице GBP 10

24.01.2018

Обавештавамо вас да је Bank of England најавила да 1. марта 2018. године папирна новчаница од GBP 10 престаје да буде законско средство плаћања. Новчаница са ликом Чарлса Дарвина издата је 7. новембра 2000. године. Као и све новчанице повучене из оптицаја, Bank of England ће и ову новчаницу мењати без временског ограничења. За детаљније информације посетите веб презентацију Bank of England:https://www.bankofengland.co.uk
Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Увођење нових валута

15.01.2018

Обавештавамо Вас да је Извршни одбор Народне банке Србије, на седници која је одржана 11. јануара 2018. године, донео нову Одлуку о врстама девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту (у даљем тексту: Одлука). Одлука се објављује у „Службеном гласнику РС“ и ступа на снагу 1. фебруара 2018. године.
Најзначајније новине које се уводе Одлуком су следеће:

  • на листу валута којима се може трговати на девизном тржишту у Републици Србији, и у форми девиза и у форми ефективног страног новца, уводе се две нове валуте : бугарски лев (BGN) и румунски леј (RON);
  • омогућава се трговање у форми девиза валутама којима је до сада била омогућена трговина само у форми ефективног страног новца - мађарска форинта (HUF), пољски злот (PLN), чешка круна (CZK), конвертибилна марка (BAM) и хрватска куна (HRK);
  • уводи се кувајтски динар (KWD) на курсну листу за девизе Народне банке Србије.

У складу са одредбама Одлуке и својом пословном политиком, банкама ће бити омогућено да тргују бугарским левом и румунским лејом, и то као девизама и као ефективним страним новцем, а овлашћеним мењачима и јавном поштанском оператору је дата могућност обављања мењачких послова у овим валутама. Поред тога, наведене валуте ће се укључити на листу девиза које Народна банка Србије може куповати и продавати на девизном тржишту. При доношењу ове одлуке Народна банка Србије се руководила учешћем Бугарске и Румуније у спољнотрговинској размени наше земље, потенцијалима за унапређење економске сарадње са овим земљама у наредном периоду, али и константним растом броја румунских и бугарских држављана који посећују Републику Србију.
На листу валута којима банке и Народна банка Србије могу да тргују у форми девиза укључиће се и валуте којима је до сада било могуће трговати само у форми ефективног страног новца - мађарска форинта, пољски злот, чешка круна, конвертибилна марка и хрватска куна. Приликом доношења овакве одлуке, Народна банка Србије је узела у обзир све веће потребе и захтеве привредних субјеката заинтересованих за отварање рачуна и трговину поменутим валутама у форми девиза. Додатно, оваква одлука доприноси бољем пословном амбијенту у земљи и унапређује економску сарадњу са земљама у региону.
Укључивањем кувајтског динара на листу валута којима Народна банка Србије може да тргује у форми девиза доприноси се смањењу трошкова и повећању ефикасности сервисирања плаћања, односно наплате по постојећим и будућим кредитним аранжманима у овој валути у којима Народна банка Србије има улогу агента Републике Србије. Такође, уједначавање курсних листа за девизе пословних банака и Народне банке Србије важно је са аспекта очувања финансијске стабилности, односно могућности да Народна банка Србије обезбеди сваку валуту којом је могуће трговати на домаћем девизном тржишту.
Ступањем на снагу Одлуке (1. фебруар 2018. године), Народна банка Србије ће почети са објављивањем курсне листе за званични средњи курс динара на којој ће бити укључен курс динара према бугарском леву и румунском леју, као и курсне листе за девизе на којој ће бити укључени курсеви динара према бугарском леву, румунском леју, мађарској форинти, пољском злоту, чешкој круни, конвертибилној марки, хрватској куни и кувајтском динару.

Обавештење МУП-а

15.12.2017

Народна банка Србије доставља обавештење Министарства унутрашњих послова у вези са извршењем кривичног дела преваре из члана 208. Кривичног законика.
Обавештење у целости можете прочитати у документу: Обавештење-МУП .

Нова новчаница RUB 200

01.12.2017

Централна банка Русије пустила је у оптицај нову новчаницу од RUB 200, која на лицу има за основни мотив приказ споменика утопљеницима у Севастопољу, а на наличју, државни историјско-археолошки музеј „Херсон Тауријски“. Новчаница  је штампана на  белом памучном папиру повећане густине услед импрегнације полимером и  садржи влаканца у црвеној, плавој и сивој боји.
За детаљније информације посетите сајт http://www.cbr.ru/eng/Bank-notes_coins.
Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Увођење турских лира (ТРY)

30.11.2017

Обавештавамо вас да од 01. децембра 2017. године, ступањем на снагу Одлуке о врстама девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту („Сл. гласник РС“ 98/2012, 143/2014, 51/2015 и 101/2017), банке и овлашћени мењачи при обављању мењачких послова могу куповати и продавати новчанице турских лира (ТРY). Апоенску структуру у оптицају чине новчанице од 5, 10, 20, 50, 100 и 200 турских лира.
Актуелна, девета серија новчаница турских лира (ТРY) пуштена је у оптицај 1. јануара 2009. године. У међувремену су, 2012. године издате нове новчанице у апоенима од 10, 20 и 100 лира, потом су, 2013. године издате нове новчанице у апоенима од 5, 50 и 200 лира, и коначно, 2017. године нове новчанице у апоенима од 5, 10, 50 100 и 200 лира. Сваки од апоена актуелне, девете серије новчаница турских лира има исто ликовно решење и елементе заштите од фалсификовања, а међусобно се разликују по боји и потпису гувернера. Све новчанице турских лира које су издате почев од 2009. године, налазе се у редовном оптицају и у готовинском промету имају равноправан третман.
Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Доступна нова верзија Мепо апликације (1.00.0003)

27.11.2017

Од 27. новембра 2017. године, доступна је за преузимање нова верзија мењачке апликације Мепо. Приликом размене података са централним сервером добићете поруку о доступности нове верзије апликације.
Испратите кораке у апликацији који су потребни да би се извршио прелазак.
Нова верзија апликације носи ознаку 1.00.0003 и доноси исправке и побољшања која су произишла из сугестија овлашћених мењача уочених у току рада са апликацијом. 
Прелазак на нову верзију је потребно урадити до 30.новембра 2017. године. После тог периода рад у 1.00.0002 верзији апликације неће бити могућ.
За сва додатна питања у вези преласка на нову верзију можете се обратити подршци на неки од понуђених начина са контакт стране.

Нова новчаница RUB 2000

22.11.2017

Централна банка Русије пустила је у оптицај нову новчаницу од RUB 2000, која на лицу има приказ великог моста са кабловима у Владивостоку, који повезује острво Руски са копном, а на наличју Восточни космодром  који би требало да постане примарни космодром руског космичког програма. Новчаница  је штампана на памучном папиру високог квалитета, који  садржи влаканца у црвеној, плавој и сивој боји. У папир је уграђена сигурносна холограмска нит дебљине 5mm, која се у три сегмента појављује на површини лица новчанице. У горњем левом углу, на лицу новчанице, налази се грб Руске Федерације, а уз доњу ивицу QR код са линком који води до веб сајта Банке Русије, где су описани елементи заштите од фалсификовања.На наличју новчанице, налазе се два серијска броја, који чине две словне ознаке и девет цифара, а смештени су тако да  један прати краћу ивицу новчанице, а други дужу.

За детаљније информације посетите сајт www.cbr.ru .

Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Увођење турске лире (TRY) на листу валута којима се тргује на девизном тржишту Републике Србије

13.11.2017

Обавештавамо Вас да је Извршни одбор Народне банке Србије, на седници која је одржана 9. новембра 2017. године, донео Одлуку о допунама Одлуке о врстама девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту (у даљем тексту: Одлука). Овом одлуком, турска лира (TRY) се уводи на листу валута којима се тргује на девизном тржишту Републике Србије. Одлука се објављује у „Службеном гласнику РС“ и ступа на снагу 1. децембра 2017. године. Банке, у складу са одредбама Одлуке и својом пословном политиком, турском лиром могу да тргују и као девизама и као ефективним страним новцем, а такође је и овлашћеним мењачима дата могућност трговања овом валутом у ефективи. Поред тога, турска лира ће се укључити на листу девиза које Народна банка Србије може куповати и продавати на девизном тржишту. При доношењу ове одлуке Народна банка Србије се руководила учешћем Републике Турске у спољнотрговинској размени Републике Србије, као и потенцијалима за јачање и унапређење економске сарадње између две земље у наредном периоду. Такође, у обзир је узет и константан раст броја турских држављана који посећују или пролазе кроз Републику Србију. Народна банка Србије ће од 1. децембра 2017. године почети са објављивањем курсне листе за званични средњи курс динара и курсне листе за девизе на којима ће бити укључен курс динара према турској лири.

Нова новчаница 10 CHF

12.11.2017
Централна банка Швајцарске пустила је у оптицај новчаницу од 10 франака нове серије. Тема новчанице је швајцарски таленат за организацију. Осма серија новчаница биће у оптицају упоредо са новим новчаницама девете серије, до другачије одлуке банке емитента. 
За детаљније информације посетите сајт: www.snb.ch/en/mmr/reference/nb_10/source/nb_10.en.pdf .
Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Повлачење из оптицаја старијих издања HUF 20 000

28.09.2017
Народна банка Мађарске обавештава да ће све новчанице апоена 20 000 форинти (HUF) које носе године издања пре 2015. престати да буду средство плаћања 31. децембра 2017. године. После 31. децембра 2017. године, ове ће се новчанице, без новчане надокнаде, замењивати у Народној банци Мађарске до 31. децембра 2037. године. Истовремено, до 31. децембра 2020. године, моћи ће да се, уз могућу новчану надокнаду, замењују у банкама и поштама у Мађарској.
Информације о повлачењу ових новчаница могу се наћи на интернет презентацији Народне банке Мађарске, на следећем линку:
Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Нова новчаница HRK 50

22.09.2017
Хрватска народна банка пустиће у оптицај 25. септембра 2017. године ново издање новчанице у апоену од 50 куна. Дизајн новчанице остаје непромењен у односу на претходно издање истог апоена са датумом 7. март 2002., док су измене на новој новчаници у погледу године ковања и потписа гувернера, тако да сада гласе „9. srpnja 2012.“ и „Boris Vujčić“. Хрватска народна банка је објавила и да ће новчаница од 50 куна са датумом 7. март 2002. остати у оптицају као законско средство плаћања.За детаљније информације посетите сајт: www.hnb.hr.
Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Нова новчаница од GBP 10

18.09.2017

Банка Енглеске ће 14. септембра 2017. године пустити у оптицај новчаницу од 10 фунти нове серије. Новчаница је израђена од полимер пластике са унапређеним елементима заштите од фалсификовања. Основни мотив на лицу новчанице је портрет краљице Елизабете II, док је на наличју новчанице портрет књижевнице Џејн Остин, аутора романа „Гордост и предрасудa“ и „Разум и осећајност“. Новчаница од полимера биће у оптицају упоредо са папирном новчаницом од GBP 10, до пролећа 2018., а о тачном датуму повлачења папирних новчаница из оптицаја, Банка Енглеске ће благовремено обавестити.
За детаљније информације посетите сајт: www.thenewten.co.uk.
Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Пуштање у оптицај пригодне новчанице од CAD 10

08.06.2017

Обавештавамо вас да је 1. јуна 2017. године централна банка Канаде пустила у оптицај пригодну новчаницу у апоену од 10 долара, поводом обележавања 150 година Конфедерације. На лицу ове новчанице израђене од полимер пластике, приказани су портрети знаменитих Канађана, који су имали значајну улогу у развоју парламентаризма, док су на наличју мотиви којима су представљене природне лепоте Канаде. Елементи заштите од фалсификовања примењени на пригодној новчаници унапређени су у односу на новчанице истог апоена које су у оптицају. Ова новчаница ће бити у оптицају упоредо са новчаницама редовних издања.
За детаљније информације посетите сајт: www.bankofcanada.ca.
Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.