Најновије вести

У овом одељку можете пронаћи најновије вести везане за Мепо.

Новчанице нове серије NOK 100 и 200

01.06.2017

Централна банка Норвешке ће 30. маја 2017. године пустити у оптицај две новчанице нове серије у апоенима од 100 и 200 круна. Тема нове серије је „Море“, јер оно има виталну улогу за Норвешку и њене грађане, и то не само као извор хране, већ и као извор прихода од транспорта људи и робе. Ове две новчанице ће бити упоредо у оптицају са новчаницама истих апоена претходне серије до 30. маја 2018. године, када новчаница од 100 круна пуштена у оптицај 15.9.1997. и новчаница од 200 круна пуштена у оптицај 1.11.1994., престају да буду законско средство плаћања. У поступку повлачења поменутих новчаница из оптицаја банке ће поступати у складу са Одлуком о начину обављања послова у вези са ефективним страним новцем између Народне банке Србије и банака („Службени гласник РС“, бр.51/2015).
За детаљније информације посетите сајт: www.norges-bank.no.
Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Нова новчаница 20 CHF

24.05.2017

Централна банка Швајцарске је 17. маја 2017. године пустила у оптицај новчаницу од 20 франака, другу од шест новчаница нове серије која ће, основним мотивима, представити различита виђења Швајцарске и њене препознатљиве карактеристике. Тема друге новчанице је „светлост“. Ова новчаница је, као и остале које ће према најавама бити пуштене у оптицај до краја 2019. године, одраз високих стандарда у примени заштитних елемената на новцу.Информације о изгледу лица и наличја новчанице могу се наћи на сајту, путем следећег линка: www.snb.ch. Постојеће новчанице истог апоена остају законско средство плаћања упоредо са описаном новчаницом, до другачије одлуке банке емитента.
Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Нове новчанице у апоенима 10, 50 и 100 КМ

04.05.2017

Обавештавамо вас да је Централна банка Босне и Херцеговине пустила у оптицај нове новчанице у апоенима од 10, 50 и 100 конвертибилних марака, као одговор на потребу да се осигура довољно новчаница одговарајуће апоенске структуре за потребе готовинског промета у Босни и Херцеговини. Ове новчанице су у свему идентичне онима из претходног издања (2012.), осим у години „2017“ и потпису гувернера „Senad Softić“. Раније издате новчанице у истим апоенима биће упоредо у оптицају са новим новчаницама, до другачије одлуке Централне банке Босне и Херцеговине. За детаљније информације посетите сајт: Централна банка Босне и Херцеговине
Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Повлачење из оптицаја новчанице апоена 5 GBP

27.03.2017

Bank of England (Банка Енглеске) најавила је да ће 05. маја 2017. године из оптицаја повући новчаницу апоена 5 GBP издања 2002. године, тако да она престаје да буде средство плаћања 06. маја 2017. године.
Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Нова новчаница од EUR 50

21.03.2017

Обавештавамо вас да ће Европска централна банка 4. априла 2017. године, пустити у оптицај нову новчаницу у апоену од 50 евра, која припада серији евро новчаница „Европа“. Новчанице у апоену од 50 евра претходног издања (серија 2002.), биће у оптицају паралелно са новчаницама новог издања.
Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Повлачење из оптицаја старијих издања HUF 2000 и 5000

20.03.2017

Народна банка Мађарске обавештава да ће све новчанице апоена 2000 и 5000 форинти (HUF) које носе године издања пре 2016. престати да буду средство плаћања 31. јула 2017. године. После 31. јула 2017. године, ове ће се новчанице, без новчане надокнаде, замењивати у Народној банци Мађарске до 31. децембра 2037. године. Истовремено, до 31. јула 2020. године, моћи ће да се, уз могућу новчану надокнаду, замењују у банкама и поштама у Мађарској.
Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Повлачење из оптицаја старијих издања SEK 100 и 500

20.03.2017

Централна банка Шведске (Sveriges Riksbank) је најавила да после 30. јуна 2017. године новчанице апоена 100 и 500 SEK из 2001. године неће бити у оптицају, односно да престају да буду средство плаћања од 01. јула 2017. године.
Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Захтев за доставу годишњег извештаја за 2016. годину

16.03.2017

Обавештавамо вас да је на сајту Пореске управе www.poreskauprava.gov.rs , односно сајту Сектора за мењачке и девизне послове и игре на срећу www.devizni.gov.rs, објављено важно обавештење - ОБАВЕЗА ОВЛАШЋЕНОГ МЕЊАЧА ДА ДОСТАВИ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2016. ГОДИНУ које је засновано на обавезама овлашћених мењача из Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма ("Службени гласник РС", бр. 20/09, 72/09, 91/10, 139/14).
Захтев можете преузети овде: Захтев за доставу годишњег извештаја за 2016. годину

Нова новчаница PLN 500

06.03.2017

Народна банка Пољске пустила је у оптицај 10. фебруара 2017. новчаницу у апоену од 500 злота, као одговор на повећану потражњу за новчаницама већих апоена. Новчаница припада серији која представља пољске владаре и настала је употребом најсавременијих елемената заштите од фалсификoвања.
Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Нова новчаница од 2000 и 5000 форинти (HUF)

22.02.2017

Народна банка Мађарске ће 01. марта 2017. године пустити у оптицај нове новчанице у апоенима од 2000 и 5000 форинти (HUF), са годином издања на новчаницама „2016“. Ове новчанице представљају нова, измењена издања истих апоена издатих претходних година. У односу на претходна издања (за HUF 2000 почев од 1998, а за HUF 5000 почев од 1999. године) која остају у оптицају, нове новчанице имају незнатно измењено ликовно решење, као и унапређене елементе заштите од фалсификовања, при чему су основни мотиви на новчаницама остали исти. .
Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Обавештење о измени дела услова коришћења Центра за мењачке послове и мењачког софтвера Народне банке Србије

06.01.2017

Народна банка Србије обавештава да је дошло до измене дела услова коришћења Центра за мењачке послове и мењачког софтвера Народне банке Србије.
Обавештење у целости можете прочитати у документу:
Обавештење о измени дела услова коришћења Центра за мењачке послове и мењачког софтвера Народне банке Србије

Обавештење о националној процени ризика од прања новца и финансирања тероризма

26.10.2016

У складу са чланом 82. и чланом 84. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 20/09...139/14 – у даљем тексту Закон), Пореска управа, Сектор за мењачке и девизне послове и игре на срећу врши надзор над применом овог закона код овлашћених мењача (обвезници из члана 4. став 1. тачка 2. Закона). С тим у вези, обавештавамо вас о резултатима Националне процене ризика од прања новца и финансирања тероризма ради бољег разумевања ове области и обавеза које произилазе из овог закона.

Обавештење у целости можете прочитати у документу:
Обавештење о националној процени ризика од прања новца и финансирања тероризма у Републици Србији

Доступна нова верзија Мепо апликације (1.00.0002)

16.08.2016

Од 16. августа 2016. године, доступна је за преузимање нова верзија Мењачке апликације Мепо. Нова верзија апликације носи ознаку 1.00.0002 и доноси побољшања која су произишла из сугестија овлашћених мењача уочених у току рада са апликацијом. Такође су имплементиране и нове функционалности како би се олакшао свакодневни рад мењача. Прелазак на нову верзију је потребно урадити до понедељка 22.08.2016. године.

Започета инсталација нове верзије Мепо апликације

19.04.2016

У просторијама Народне банке Србије данас је започета инсталација нове верзије Мепо апликације, на ручунарима овлашћених мењача који су желели да на својим мењачким местима пређу на нову верзију.

Пуштен у рад систем Центар за мењачке послове

15.04.2016

Данас је званично пуштен у рад систем Центар за мењачке послове.Тиме је омогућен процес подношења захтева за учлањење у систем. Сви мењачи који користе софтвер Народне банке Србије, за обављање мењачких послова, од данас могу да постану чланови система. Чланством у систему овлашћени мењачи стичу могућност да приступају заштићеном делу овог портала. На њему они могу видети све информације везане за сва своја мењачка места. Такође, учлањењем у систем, овлашћени мењачи стичу све потребне предуслове за прелазак на нову верзију апликације за обављање мењачких послова. Све информације о процесу учлањења у систем можете пронаћи на страници Процес учлањења правног лица у систем Центар за мењачке послове Народне банке Србије.