Упутство за креирање захтева

Да бисте креирали захтев, потребно је да извршите следеће: