Најновије вести

У овом одељку можете пронаћи најновије вести везане за Мепо.

Извештаји о промету новчаница и кованог новца који гласе на евро

02.08.2022

  У складу са тачком 30. Одлуке о поступању са новцем за који постоји сумња да је фалсификован („Службени гласник РС“, бр. 111/2017 и 149/2020), овлашћени субјекти су у обавези да Народној банци Србије достављају полугодишње извештаје о промету новчаница и кованог новца који гласе на евро (Прилог 16 Одлуке) и извештајe о обрађеним новчаницама и кованом новцу који гласе на евро (Прилог 17 Одлуке).

  С тим у вези, подсећамо вас да сте у обавези да извештаје са подацима за прву половину 2022. године, доставите најкасније до 10. августа 2022. године.

  Наведене извештаје и податке, као и извештаје и податке из тачке 31. наведене Одлуке, овлашћени субјекти достављају у електронској форми у складу са техничким упутством којим се уређује електронска размена података, а које је доступно на интернет страници Народне банке Србије у делу „Прописи“ – „Издавање (емисије) новца и управљања токовима готовине“ – „Техничка упутства“.

Повлачење из оптицаја папирних новчаница британских фунту у апоенима од 20 и 50

13.05.2022

  Обавештавамо вас да ће Bank of England 1. октобра 2022. године повући из оптицаја папирне новчанице у апоенима од 20 фунти (пуштена у оптицај 13. марта 2007.) и 50 фунти (пуштена у оптицај 2. новембра 2011.)  Након повлачења поменутих новчаница, у оптицају ће остати новчанице у апоенима 20 и 50 фунти новијих издања израђене од полимера. Као и све новчанице британских фунти које су раније изгубиле статус законског средства плаћања и ове новчанице ће након истека наведеног датума моћи без временског ограничења да се мењају на шалтерима Bank of England. Осим директне замене на шалтерима, омогућено је физичким и правним лицима да новчанице за замену пошаљу и поштом, при чему је потребно доставити и попуњени формулар, који је постављен на званичном сајту централне банке. 

  За детаљније информације посетите веб презентацију Bank of England : 

  Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Важно обавештење

05.05.2022

Поштовани,

Обавештавамо вас да су се појавила лица – „лажни инспектори“ који се са легитимацијама представљају као овлашћена лица Народне банке Србије.
С тим у вези указујемо да  овлашћена лица за вршење контроле мењачког пословања контролу обављају на основу потписаног и печатираног решења гувернера Народне банке Србије, које су дужни да вам уруче пре почетка контроле на мењачком месту. Такође поседују и идентификациону картицу са фотографијом и евиденционим бројем.

Молимо вас да обратите пажњу и да у уколико постоји сумња да се ради о неовлашћеним лицима, контактирате Народну банку Србије на следеће бројеве телефона:

 • Снежана Ђурић Радуловић – 011/333-8896 и 066/8765328;
 • Санда Малевић – 011/333-7991 и 066/8765385;
 • Бојана Радоњић – 011/333-8724 и 066/8765351.

Повлачење из оптицаја новчаница Чешке народне банке издатих у периоду од 1995-1999

30.03.2022

  Обавештавамо вас да ће Чешка народна банка 1. јула 2022. године повући из оптицаја новчанице које је издавала у периоду од 1995. до 1999. године. Новчанице у апоенима 100 (1995,1997), 200  (1996,1998), 500 (1995,1997) 1000 (1996) и 2000 (1996,1999) круна, издате у поменутом периоду, на тај начин ће изгубити статус законског средства плаћања у Чешкој Републици и моћи ће да се мењају до 30. јуна 2024. године на благајнама свих кредитних институција и у свих седам испостава Чешке народне банке, а након тога, без временског ограничења, искључиво на благајни  Чешке народне банке. 

  Након повлачења ових новчаница у оптицају ће остати новчанице новијих издања која је Чешка народна банка издавала у периоду од 2007. до 2018. године. Једино ће новчанице у апоену од 5000 круна издања из 1999. године и 2009. године бити упоредо у оптицају до другачије одлуке емитента.

  За детаљније информације посетите веб презентацију Чешке народне банке : 

Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Обавештење о новoj функционалности

14.03.2022

Обавештавамо вас да ће почевши од уторка 15.03.2022. године бити активирана следећа функционалност у апликацији Мепо (верзија 1.00.0004):

 • Када овлашћени мењач на почетку свог радног дана формира листу провизија за продају ефективе, на тој листи не може да истакне провизију већу од 1%, у супротном програм приказује обавештење о томе да листа провизија није валидна (као што то у апликацији већ постоји за случај када овлашћени мењач на почетку свог радног дана формира листу провизија за откуп ефективе).

Напомињемо да није потребно вршити никакве додатне инсталације ради активирања ове функционалности. Она ће бити аутоматски активирана приликом прве размене података са централним сервером.

Саопштење у вези са применом Одлуке о изменама и допуни Одлуке о условима и начину обављања мењачких послова

14.03.2022

  Народнa банкa Србије, у циљу стабилизације кретања на девизном и мењачком тржишту, као и обезбеђивања стабилног и континуираног снабдевања грађана ефективом од стране јавног поштанског оператора и овлашћених мењача, донела је Одлуку о изменама и допуни Одлуке о условима и начину обављања мењачких послова, која је објављена у „Службеном гласнику РС“, бр. 32/2022 од 10. марта 2022. године која ступа на снагу наредног дана од дана објављивања. 

  Најзначајније измене овог прописа су следеће:

 • провизија коју овлашћени мењачи и јавни поштански оператор могу да наплате при продаји ефективе је ограничена на највише 1%, на исти начин као што је већ ограничена провизија при откупу ефективе. Поред тога, када на почетку свог радног дана јавни поштански оператор и овлашћени мењач формирају листу провизија за продају ефективе на њој не могу да истакну провизију већу од 1%;
   
 • рок од 7 дана у коме овлашћени мењачи и јавни поштански оператор треба банци да продају (врате) ефективу (у истом износу и истој валути или у противвредности те ефективе у другој валути) коју су претходно купили од банке продужен је до 30 дана, при чему се овај изузетак примењује у периоду од ступања на снагу Одлуке до 12. априла 2022. године. У пракси, то значи да наведени субјекти који у овом периоду од банке купе ефективни страни новац могу банци да ту ефективу да врате банци за 30 дана. Међутим, уколико куповину ефективе од банке обаве након 12. априла 2022. године на њих се не односи овај изузетак односно у обавези су да банци, од које су претходно купили ефективу, врате та средства у року од 7 дана. 

 • Народна банка Србије, банке чији софтвер користе овлашћени мењачи и јавни поштански оператор су у обавези да изврше измену софтвера најкасније до 1. априла 2022. године у смислу ограничења провизије на највише 1% и при откупу и при продаји ефективе, као и све друге неопходне измене да би софтвер за обављање мењачких послова садржао технолошко-апликативна решења која омогућавају обављање мењачких послова на прописан начин, укључујући и утврђивање и примену курсева.

Извештајe о обрађеним новчаницама и кованом новцу који гласе на евро

31.01.2022

  У складу са тачком 30. Одлуке о поступању са новцем за који постоји сумња да је фалсификован („Службени гласник РС“, бр. 111/2017 и 149/2020), овлашћени субјекти су у обавези да Народној банци Србије достављају полугодишње извештаје о промету новчаница и кованог новца који гласе на евро (Прилог 16 Одлуке) и извештајe о обрађеним новчаницама и кованом новцу који гласе на евро (Прилог 17 Одлуке).

  С тим у вези, подсећамо вас да сте у обавези да извештаје са подацима за другу половину 2021. године, доставе најкасније до 10. фебруара 2022. године.

  Наведене извештаје и податке, као и извештаје и податке из тачке 31. наведене Одлуке, овлашћени субјекти достављају у електронској форми у складу са техничким упутством којим се уређује електронска размена података, а које је доступно на интернет страници Народне банке Србије у делу „Прописи“ – „Издавање (емисије) новца и управљања токовима готовине“ – „Техничка упутства“.

Увођење индијске рупије (INR) на листу валута којима се тргује на девизном тржишту Републике Србије

29.11.2021

Поштовани,

Народна банка Србије је усвојила Одлуку о допунама Одлуке о врстама девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту, којом се на листу валута којима се тргује на девизном тржишту уводи индијска рупија, са словном ознаком „INR“ и нумеричком ознаком 356. Наведена Одлука ступа на снагу 1. децембра 2021. године. С тим у вези, Народна банка Србије ће овлашћеним мењачима који користе њен софтвер омогућити да апликативно могу да, приликом формирања своје курсне листе на почетку свог радног дана, у ту листу унесу куповни и продајни курс за индијску рупију, да могу током свог радног дана да коришћењем апликације врше послове откупа и продаје индијске рупије за динаре, као и да свакодневно достављају извештаје у којима се исказују сви прописани подаци, укључујући и мењачке послове обављене у индијским рупијама. Наведене функционалности ће бити доступне овлашћеним мењачима од 1. децембра 2021. године.

Да би наведене функционалности биле успешно омогућене потребно је да извршите следеће кораке у Мепо апликацији.

Последњег радног дана пре среде 1.децембра 2021. године:

 • након завршетка рада извршите затварање радног дана
 • извршите размену података са централним сервером како бисте послали податке

У среду, 1.децембра 2021. године:

 • пре отварања радног дана, извршите размену података са централним сервером како бисте у шифарник преузели нову валуту
 • извршите отварање радног дана
 • извршите још једном размену података са централним сервером како бисте преузели курсну листу

 

Обавештење

12.11.2021

  У прилогу Вам достављамо Упитник о активностима овлашћеног мењача у области спречавања прања новца и финансирања тероризма који је потребно да попуните и доставите на имејл-адресу: upitnik.menjackiposlovi@nbs.rs најкасније до 1. децембра 2021. године.

  Имајући у виду да је потребно Упитник попунити и доставити у виду excel табеле, потребно је да пре прослеђивања исте као прилог мејла, сам прилог именујете матичним бројем овлашћеног мењача ( пример: Упитник мб:111111). 

  Појашњена у вези са начином попуњавања Упитника о активностима овлашћеног мењача у области спречавања прања новца и финансирања тероризма, можете добити на телефоне: 018/506-526; 018/506-548; 011/333-7991,011/333-8022 или 034/506-430.

  Прилог можете преузети овде.

Нова новчаница од 50 фунти (GBP)

18.06.2021

  Банка Енглеске ће 23. јуна 2021. године пустити у оптицај новчаницу од 50 фунти нове серије. Новчаница је израђена од полимер пластике са унапређеним елементима заштите од фалсификовања.  Основни мотив на лицу новчанице је портрет краљице Елизабете II, док је на наличју портрет математичара, логичара и криптографа Алана Тјуринга, који се сматра оцем модерног рачунарства. Новчаница од полимера биће у оптицају упоредо са папирном новчаницом од GBP 50, издатом 2. новембра 2011. године, до другачије одлуке Банке Енглеске.

За детаљније информације посетите веб сајт  https://www.bankofengland.co.uk/banknotes/polymer-50-pound-note .

Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Повлачење из оптицаја CHF 10, 20,50, 100, 200 и 1000

05.05.2021

  Обавештавамо вас да је Национална банка Швајцарске 28. априла 2021. године на свом званичном сајту издала саопштење да ће 30. априла 2021. године повући из оптицаја новчанице осме серије. Новчанице у апоенима 10, 20, 50, 100, 200 и 1000 швајцарских франака, које су издате у периоду од 1995. до 1998. године на тај начин ће изгубити статус законског средства плаћања у Швајцарској и моћи ће да се мењају, за сада без временски ограниченог рока, у Националној банци Швајцарске, у испоставама у Берну и Цириху, као и у агенцијама које се налазе у већим градовима Швајцарске. Новчанице повучене из оптицаја могу се  послати и поштом  на адресу централне банке Швајцарске, а износ који представља укупну номиналну вредност поднетих новчаница уплаћује се на рачун  подносиоца.

За детаљније информације посетите веб презентацију Националне банке Швајцарске:

Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Обавештење

29.04.2021

  Народна банка Србије, као надзорни орган над обвезницима у смислу Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма, континуирано ради на подизању свести свих обвезника од последица прања новца и финансирања тероризма.

  Сходно томе, неопходно је да најкасније до 14. маја 2021. године путем имејл адресе menjacki.poslovi@nbs.rs доставите попуњени Упитник о активностима овлашћеног мењача у области спречавања прања новца и финансирања тероризма за 2020. годину (упитник).

Фалсификат новчаница USD 50

27.04.2021

Обавештавамо вас да се у промету појавио фалсификат новчанице USD 50, добре израде, чије основне карактеристике наводимо у даљем тексту.

Обавештење

17.03.2021

Обавештавамо овлашћене мењаче да су дужни да радно време у оквиру којег обављају мењачке послове, ускладе са новим мерама Владе Републике Србије, које ће важити од 17. марта 2021. године, а према саопштењу објављеном на веб страници Владе Републике Србије (линк: https://www.srbija.gov.rs/vest/528118/narednih-pet-dana-na-snazi-mere-kao-proteklog-vikenda.php), а што подразумева да сви овлашћени мењачи могу да обављају мењачке послове у уобичајеном радном времену до 21.00 час, изузев оних мењача који мењачке послове обављају у тржним центрима.

Повлачење из оптицаја CHF 10, 20,50, 100, 200 и 1000

21.12.2020

  Обавештавамо вас да је Национална банка Швајцарске на свом званичном сајту издала саопштење да ће током прве половине 2021. године  повући из оптицаја новчанице осме серије а да ће тачан датум повлачења објавити два месеца унапред. Новчанице у апоенима 10, 20, 50, 100, 200 и 1000 швајцарских франака, које су издате у периоду од 1995. до 1998. године на тај начин ће изгубити статус законског средства плаћања у Швајцарској и моћи ће да се мењају, за сада без временски ограниченог рока, у Националној банци Швајцарске, у испоставама у Берну и Цириху или путем слања поштом тој банци.

За детаљније информације посетите веб презентацију Националне банке Швајцарске:

Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Обавештење овлашћеним мењачима који мењачке послове обављају на банкомату/банкоматима

10.12.2020

  Одлуком о изменама и допунама Одлуке о условима и начину обављања мењачких послова („Службени гласник РС“, број 53/2020) која се примењује од 17. априла 2020. године, утврђена је обавеза овлашћеног мењача који обавља мењачке послове на банкомату до дана ступања на снагу наведене одлуке, да до 1. јануара 2021. године Народној банци Србије достави захтев за издавање овлашћења за обављање мењачких послова с подацима о броју и адресама банкомата, као и подацима о мењачком месту/мењачким местима којима банкомат припада са документацијом којом се доказују ови подаци (тачка 10.).

  Овлашћени мењач који обавља мењачке послове на банкомату до дана ступања на снагу наведене одлуке може захтев доставити писаним путем слањем захтева на адресу Народне банке Србије, или електронским путем на имејл menjacki.poslovi@nbs.rs. Потребни обрасци налазе се на сајту Народне банке Србије, у делу „Мењачки послови“.

Обавештење

04.12.2020

  Обавештавамо овлашћене мењаче да радно време у оквиру којег обављају мењачке послове, а чију су промену дужни да у складу са Одлуком о условима и начину обављања мењачких послова пријаве Народној банци Србије – треба да уподобе у складу са Уредбом Владе Републике Србије о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС“ бр. 66/2020, 93/2020, 94/2020, 100/2020, 109/2020, 111/2020, 120/2020, 122/2020, 126/2020, 138/2020, 141/2020, 144/2020 и 145/2020), а што подразумева и најновија ограничења прописана одредбом члана 9в, чија је примена утврђена за период од 4. до 15. децембра 2020. године, са изузетком, прописаним у ставу 2. подтачка 8) наведеног члана.

Обавештење овлашћеним мењачима о плаћању накнаде за издавање и одузимање овлашћења за обављање мењачких послова

09.11.2020

  Обавештавају се овлашћени мењачи да приликом уплате накнаде коју Народна банка Србије наплаћује за извршене услуге – из тарифног броја 2. тарифни став 24. за добијање овлашћења за обављање мењачких послова и за добијање овлашћења за обављање мењачких послова услед промене адресе мењачког места – пресељење у износу од 16,400 динара; за извршене услуге из тарифног броја 2. тарифни став 30. за издавање овлашћења за обављање мењачких послова услед промене осталих података у износу од 1.070 динара, као и за извршене услуге из тарифног броја 2. тарифни став 29. за трајни престанак обављања мењачких послова на мењачком месту, уплату накнаде изврше са текућег рачуна привредног субјекта. У супротном поднети захтев ће се сматрати непотпуним.

Нова новчаница од 100 долара (AUD)

27.10.2020

Централна банка Аустралије пустиће у оптицај 29. октобра 2020. године новчаницу нове серије у апоену од 100 долара израђену на полимер пластици. Основни мотив на лицу новчанице  је портрет Нели Мелбе, аустралијске оперске певачице, једне од најпозантијих у периоду касног викторијанског доба и почетка 20. века, док је на наличју новчанице портрет Сер Џон Монаша, грађевинског инжењера и војног команданта у Првом светском рату. На свим новчаницама нове серије приказане су аутохтоне врсте флоре и фауне, па је тако на новчаници од 100 долара приказана врста растиња Златна акација (Аcacia Pyconantha) и врста сове Кукувија (Tyto novaehollandial). Све новчанице које је издала Reserve Bank of Australia остају законско средство плаћања без временског ограничења  и  користе се у континуитету паралелно са новим издањима.

За детаљније информације посетите сајт:

Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Обавештење овлашћеним мењачима који мењачке послове обављају на банкомату/банкоматима

22.10.2020

  Одлуком о изменама и допунама Одлуке о условима и начину обављања мењачких послова („Службени гласник РС“, број 53/2020) која се примењује од 17. априла 2020. године, утврђена је обавеза овлашћеног мењача који обавља мењачке послове на банкомату до дана ступања на снагу наведене одлуке, да до 1. јануара 2021. године Народној банци Србије достави захтев за издавање овлашћења за обављање мењачких послова с подацима о броју и адресама банкомата, као и подацима о мењачком месту/мењачким местима којима банкомат припада са документацијом којом се доказују ови подаци (тачка 10.).

  Овлашћени мењач који обавља мењачке послове на банкомату до дана ступања на снагу наведене одлуке може захтев доставити писаним путем слањем захтева на адресу Народне банке Србије, или електронским путем на имејл menjacki.poslovi@nbs.rs. Потребни обрасци налазе се на сајту Народне банке Србије, у делу „Мењачки послови“.