Најновије вести

У овом одељку можете пронаћи најновије вести везане за Мепо.

Обавештење

25.01.2023

Поштовани,

У складу са тачком 30. Одлуке о поступању са новцем за који постоји сумња да је фалсификован („Службени гласник РС“, бр. 111/2017, 149/2020 и 111/2022), овлашћени субјекти су у обавези да Народној банци Србије достављају полугодишње извештаје о промету новчаница и кованог новца који гласе на евро (Прилог 16 Одлуке) и извештајe о обрађеним новчаницама и кованом новцу који гласе на евро (Прилог 17 Одлуке).

С тим у вези, подсећамо вас да сте у обавези да поменуте извештаје са подацима за другу половину 2022. године, доставите најкасније до 10. фебруара 2023. године. 

Наведене извештаје и податке, као и извештаје и податке из тачке 31. наведене Одлуке (Прилог 18 и Прилог 19 Одлуке), овлашћени субјекти достављају у електронској форми у складу са техничким упутством којим се уређује електронска размена података, а које је доступно на интернет страници Народне банке Србије у делу „Прописи“ – „Издавање (емисије) новца и управљања токовима готовине“ – „Техничка упутства“.

Брисање валуте Републике Хрватске – хрватске куне са листе валута којима се тргује на девизном тржишту Републике Србије

28.12.2022

Поштовани,

 Народна банка Србије је усвојила Одлуку о допунама Одлуке о врстама девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту, којом се са листе валута којима се тргује на девизном тржишту брише валута Републике Хрватске – хрватска куна са словном ознаком „HRK“ и нумеричком ознаком 191. С тим у вези овлашћени мењачи који користе софтвер Народне банке Србије почев од 1. јануара 2023. године неће моћи  да приликом формирања курсне листе на почетку свог радног дана, у ту листу унесу куповни и продајни курс хрватске куне и неће моћи  да коришћењем апликације врше послове откупа и продаје хрватске куне.

У вези са напред наведеним потребно је извршите следеће кораке у Мепо апликацији
Последњег радног дана пре недеље 1.јануара 2023. године:
• пре затварања радног дана, уколико у благајни постоји „HRK“  урадите „Излаз- Ефектива- Излаз ефективе ради продаје банци“, како би се стање те валуте свело на нулу
• након завршетка рада извршите затварање радног дана
• извршите размену података са централним сервером како бисте послали податке

Првог радног дана, почев од 1. јануара 2023. године:
• пре отварања радног дана, извршите размену података са централним сервером како бисте ускладили шифарник валута
• извршите отварање радног дана
• извршите још једном размену података са централним сервером како бисте преузели курсну листу

Обавештење

23.11.2022

  Управа за спречавање прања новца (у даљем тексту: Управа) ради на изради нове апликације за пријаву готовинских трансакција и извештаја о сумњивим активностима. Планирано је да продукција апликације, односно прелазак са старог Transaction management information system (у даљем тексту-ТМИС), почне 1. јануара 2023. године. Сходно томе, потребно је да овлашћени мењачи своја евентуална питања, сугестије и коментаре доставе Управи до 2. децембра 2022. године путем мејла на адресу е-поште vristeski@apml.gov.rs.

  Нова апликација ће омогућити да сви типови обвезника (не, као до сада, само финансијски сектор) могу извршавати своје обавезе из члана 47. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма електронским путем, директним уносом података преко заштићене везе. На овај начин подаци из пријава обвезника биће свеобухватнији и прецизније систематизовани у складу са Смерницама Владе за успостављање јединствене методологије израде извештаја и једнообразног праћења предмета прања новца и предмета финансирања тероризма, што ће смањити потребу за слање упитника обвезницима приликом израда процена ризика.

  Како би се креирали кориснички налози за лица која су код овлашћених мењача одређена за попуњавање образаца о готовинским трансакцијама и сумњивим активностима, потребно је да Управи доставите табелу са следећим подацима на адресу е-поште vristeski@apml.gov.rs:

име одређеног лица презиме одређеног лица Адреса е-поште одређеног лица број мобилног телефона одређеног лица назив обвезника МБ обвезника ПИБ обвезника град тип/типови обвезника уколико потпада под више (нпр. банка; мењачница/платна институција; платна институција/институција електронског новца; итд.)
                 
                 
                 
                 

 

  Напомињемо да је за приступ апликацији неопходно да корисник прође двофакторску аутентификацију, односно да има обезбеђен „паметан“ телефон.

  Након креирања корисничког налога, лицима које сте одредили ће бити упућено е-писмо са корисничким именом, лозинком и упутством за приступ тест апликацији. Напомињемо да се уноси података у тест апликацију не сматрају званичном пријавом, нити је потребно да буду исправни. 

  Тачне извештаје о готовинским трансакцијама и сумњивим активностима је и даље неопходно достављати на начин на који сте то чинили и до сада.

  За потребе тестирања достављамо следећа документа (која можете преузети са линкова у наставку) и то: 

-Презентацију о ТМИС 2;

-Корисничко упутство/функционална спецификација за УСПН –ТМИС wеб апликацију, које ће евентуално бити измењено у складу са изменама на самој апликацији и 

-xsd шема за пријаву пакета са готовинским трансакцијама.

  У будућем периоду је планирано да нова ТМИС апликација буде главни медијум за размену података између Управе и обвезника. С тим у вези, молимо овлашћене мењаче да посебну пажњу обрате на табеле на страници Трансакције у оквиру странице Извештаји о сумњивим активностима. Предвиђено је да наведене табеле буду основа за нову xsd шему путем које ће се достављати промети по рачунима/корисничким налозима на захтев Управе и сходно томе је неопходно да планирате евентуалне измене у Вашим информационим системима. 

Фалсификат новчанице GBP 20 добре израде

15.11.2022

  Обавештавамо вас да се у оптицају појавио фалсификат новчанице GBP 20, добре израде, чије основне карактеристике наводимо у даљем тексту.

  Документ можете прузети овде.

Увођење македонских денара (MKD) у списак врста ефективног страног новца које банке и овлашћени мењачи могу куповати и продавати при обављању мењачких послова

28.10.2022

  Обавештавамо вас да од 1. новембра 2022. године, ступањем на снагу Одлуке изменама и  допунама Одлуке о врстама девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту („Сл. гласник РС“ 111/2022) банке и овлашћени мењачи при обављању мењачких послова могу куповати и продавати новчанице македонских денара (MKD). Апоенску структуру новчаница македонских денара у оптицају чине новчанице од 10, 50, 100, 200, 500, 1000 и 2000 које су у оптицај пуштане у периоду од 1996. до 2018. године и то: новчанице од 10 и 50 денара из 2018. године (израђене на полимеру), новчаница од 100 денара из 1996. године, новчаница од 200 денара из 2016. године, потом по два издања новчаница од 500 и 1000 денара, из 1996. и 2003. године и коначно, новчаница од 2000 денара из 2016. године. 

  Својим изгледом, новчанице македонских денара одражавају богато културно наслеђе Републике Северне Македоније.

  За детаљније информације посетите веб презентацију Централне банке Македоније: https://www.nbrm.mk/knizhni_pari_vo_optiek-en.nspx.

  Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Увођење УАЕ дирхама (AED) у списак врста ефективног страног новца које банке и овлашћени мењачи могу куповати и продавати при обављању мењачких послова

28.10.2022

  Обавештавамо вас да од 1. новембра 2022. године, ступањем на снагу Одлуке изменама и  допунама Одлуке о врстама девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту („Сл. гласник РС“ 111/2022), банке и овлашћени мењачи при обављању мењачких послова могу куповати и продавати новчанице Уједињених Aрапских Eмирата - дирхама (AED). Апоенску структуру новчаница у оптицају чине новчанице од 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 дирхама. 

  Новчанице су обојене јарким и живим бојама и традиционалним арапским мотивима. Занимљиво је да ниједан од дирхама, осим новчанице од 50 дирхама из 2021. године, не садржи слике владара УАЕ. Уместо тога, они садрже слике верских објеката, националних споменика, бродова, сокола и других значајних грађевина. Државни грб УАЕ се такође налази на новчаницама, као и ажурирани сигурносни елементи.

  За детаљније информације посетите веб презентацију Централне банке Уједињених Арапских Емирата: CBUAE | Home (centralbank.ae).

  Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Увођење валуте Уједињених Арапских Емирата - „UAE dirham“ и валуте Републике Северне Македоније - „Денар“ на листу валута којима се тргује на девизном тржишту Републике Србије

27.10.2022

Поштовани,

Народна банка Србије је усвојила Одлуку о допунама Одлуке о врстама девиза и ефективног страног новца које се  купују и продају на девизном тржишту, којом се на листу валута којима се тргује на девизном тржишту уводи валута Уједињених Арапских Емирата - „UAE dirham“, са словном ознаком „AED“ и нумеричком ознаком 784 и валута Републике Северне Македоније - „денар“, са словном ознаком „MKD“ и нумеричком ознаком 807.
С тим у вези, Народна банка Србије ће овлашћеним мењачима који користе њен софтвер омогућити да апликативно могу да, приликом формирања курсне листе на почетку свог радног дана, у ту листу унесу куповни и продајни курс за UAE dirham и  денар, да могу током свог радног дана да коришћењем апликације врше послове откупа и продаје наведених валута за динаре, као и да свакодневно достављају извештаје у којима се исказују сви прописани подаци, укључујући и мењачке послове обављене у наведеним валутама. Наведене функционалности ће бити доступне овлашћеним мењачима од датума ступања на снагу Одлуке, тј. од 1. новембра 2022. године

Да би наведене функционалности биле успешно омогућене потребно је да извршите следеће кораке у Мепо апликацији:

Последњег радног дана пре уторка 1.новембра 2022. године:

    • након завршетка рада извршите затварање радног дана

    • извршите размену података са централним сервером како бисте послали податке

У уторак, 1. новембра 2022. године:

    • пре отварања радног дана, извршите размену података са централним сервером како бисте у шифарник преузели нове валуте

    • извршите отварање радног дана

    • извршите још једном размену података са централним сервером како бисте преузели курсну листу

Обавештење - данске круне (DKK)

21.10.2022

Поштовани, 

Обавештавамо Вас да је Народна банка Србије обавестила банке које имају више уговора о обављању мењачких послова закључених са овлашћеним мењачима да престаје са пријемом данске круне (DKK) – оптицајна, ваноптицајна и оштећена, која је до сада примана у складу са одредбама Одлуке о начину обављања послова у вези са ефективним страним новцем између Народне банке Србије и банака,  услед рестриктивних мера у  Данској везаних за интернационални промет /откуп (DKK) ефектива, као и да ће пријем валуте DKK од банака у Народној банци Србије, Филијала у Београду бити могућ до 21. октобра 2022. године.

С тим у вези потребно је да овлашћени мењачи хитно контактирају банку/банке са којима имају закључен уговор/уговоре у вези са обављањем мењачких послова да би се обавестили да ли та банка/банкe примају данске круне од овлашћених мењача. 

Срдачан поздрав,

Повлачење из оптицаја свих новчаница хрватских куна (HRK)

15.09.2022

       Хрватска народна банка ће од 1. јануара 2023. године увести евро (EUR) новчанице и ковани новац као средство плаћања на територији Хрватске.

Новчанице хрватских куна ће са евро новчаницама бити у паралелном оптицају до 14. јануара 2023. године, да би од тог датума престала могућност плаћања новцем који гласи на куне.

Замена ових новчаница моћи ће да се обави на територији Републике Хрватске од 1. јануара до 31. децембра 2023. године и то у пословним банкама, Финансијској агенцији (ФИНА) и у ХП-Хрватској пошти д.д, без накнаде, уз примену фиксног курса конверзије који износи 7,53450 куна за 1 евро.

По истеку првих 12 (дванаест) месеци од увођења у оптицај новца који гласи на евро, од 1. јануара 2024. новчанице куна моћи ће да се мењају само у Хрватској народној банци, такође без накнаде и без ограничења рока за замену.

За детаљније информације посетите веб презентацију Хрватске Народне банке : 

Новчаница RUB 100

31.08.2022

Централна банка Руске Федерације пустила је у оптицај ново издање новчанице од RUB 100. Новчаница је израђена на белом памучном папиру, у чијем се саставу налазе две врсте сигурносних кончића – обојени кончићи са наизменичним пресецима црвене и плаве боје и сиви кончићи. Преовлађујуће боје новчанице су маслинасто зелена и наранџаста. Дизајн новчанице је дат у хоризонталној диспозицији, са главним мотивом фрагмента Спаске куле Московског Кремља на лицу новчанице, док је главни мотив на полеђини новчанице Ржевски споменик совјетском војнику. Грб Руске Федерације се налази у горњем левом углу на лицу новчанице. У доњем десном углу лица новчанице налази се QR – код, који садржи линк ка веб страници централне банке Руске Федерације, где се налази опис заштитних елемената новчанице. 
Ова новчаница је у оптицају паралелно са издањима новчанице од RUB 100 из 1997., 2001. и 2004. године.

За детаљније информације посетите сајт: https://www.cbr.ru/eng/cash_circulation/banknotes/100rub

Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Обавештење

26.08.2022

  У прилогу Вам достављамо Упитник о активностима овлашћеног мењача у области спречавања прања новца и финансирања тероризма који је потребно да попуните и доставите на имејл-адресу: upitnik.menjackiposlovi@nbs.rs најкасније до 15. септембра 2022. године.

  Имајући у виду да је потребно Упитник попунити и доставити у виду excel табеле, потребно је да пре прослеђивања исте као прилог мејла, сам прилог именујете матичним бројем овлашћеног мењача ( пример: Упитник мб:111111).  

  Појашњена у вези са начином попуњавања Упитника о активностима овлашћеног мењача у области спречавања прања новца и финансирања тероризма, можете добити на телефоне: 011/333-7991.

  Прилог можете прузети овде.

Извештаји о промету новчаница и кованог новца који гласе на евро

02.08.2022

  У складу са тачком 30. Одлуке о поступању са новцем за који постоји сумња да је фалсификован („Службени гласник РС“, бр. 111/2017 и 149/2020), овлашћени субјекти су у обавези да Народној банци Србије достављају полугодишње извештаје о промету новчаница и кованог новца који гласе на евро (Прилог 16 Одлуке) и извештајe о обрађеним новчаницама и кованом новцу који гласе на евро (Прилог 17 Одлуке).

  С тим у вези, подсећамо вас да сте у обавези да извештаје са подацима за прву половину 2022. године, доставите најкасније до 10. августа 2022. године.

  Наведене извештаје и податке, као и извештаје и податке из тачке 31. наведене Одлуке, овлашћени субјекти достављају у електронској форми у складу са техничким упутством којим се уређује електронска размена података, а које је доступно на интернет страници Народне банке Србије у делу „Прописи“ – „Издавање (емисије) новца и управљања токовима готовине“ – „Техничка упутства“.

Повлачење из оптицаја папирних новчаница британских фунту у апоенима од 20 и 50

13.05.2022

  Обавештавамо вас да ће Bank of England 1. октобра 2022. године повући из оптицаја папирне новчанице у апоенима од 20 фунти (пуштена у оптицај 13. марта 2007.) и 50 фунти (пуштена у оптицај 2. новембра 2011.)  Након повлачења поменутих новчаница, у оптицају ће остати новчанице у апоенима 20 и 50 фунти новијих издања израђене од полимера. Као и све новчанице британских фунти које су раније изгубиле статус законског средства плаћања и ове новчанице ће након истека наведеног датума моћи без временског ограничења да се мењају на шалтерима Bank of England. Осим директне замене на шалтерима, омогућено је физичким и правним лицима да новчанице за замену пошаљу и поштом, при чему је потребно доставити и попуњени формулар, који је постављен на званичном сајту централне банке. 

  За детаљније информације посетите веб презентацију Bank of England : 

  Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Важно обавештење

05.05.2022

Поштовани,

Обавештавамо вас да су се појавила лица – „лажни инспектори“ који се са легитимацијама представљају као овлашћена лица Народне банке Србије.
С тим у вези указујемо да  овлашћена лица за вршење контроле мењачког пословања контролу обављају на основу потписаног и печатираног решења гувернера Народне банке Србије, које су дужни да вам уруче пре почетка контроле на мењачком месту. Такође поседују и идентификациону картицу са фотографијом и евиденционим бројем.

Молимо вас да обратите пажњу и да у уколико постоји сумња да се ради о неовлашћеним лицима, контактирате Народну банку Србије на следеће бројеве телефона:

 • Снежана Ђурић Радуловић – 011/333-8896 и 066/8765328;
 • Санда Малевић – 011/333-7991 и 066/8765385;
 • Бојана Радоњић – 011/333-8724 и 066/8765351.

Повлачење из оптицаја новчаница Чешке народне банке издатих у периоду од 1995-1999

30.03.2022

  Обавештавамо вас да ће Чешка народна банка 1. јула 2022. године повући из оптицаја новчанице које је издавала у периоду од 1995. до 1999. године. Новчанице у апоенима 100 (1995,1997), 200  (1996,1998), 500 (1995,1997) 1000 (1996) и 2000 (1996,1999) круна, издате у поменутом периоду, на тај начин ће изгубити статус законског средства плаћања у Чешкој Републици и моћи ће да се мењају до 30. јуна 2024. године на благајнама свих кредитних институција и у свих седам испостава Чешке народне банке, а након тога, без временског ограничења, искључиво на благајни  Чешке народне банке. 

  Након повлачења ових новчаница у оптицају ће остати новчанице новијих издања која је Чешка народна банка издавала у периоду од 2007. до 2018. године. Једино ће новчанице у апоену од 5000 круна издања из 1999. године и 2009. године бити упоредо у оптицају до другачије одлуке емитента.

  За детаљније информације посетите веб презентацију Чешке народне банке : 

Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Обавештење о новoj функционалности

14.03.2022

Обавештавамо вас да ће почевши од уторка 15.03.2022. године бити активирана следећа функционалност у апликацији Мепо (верзија 1.00.0004):

 • Када овлашћени мењач на почетку свог радног дана формира листу провизија за продају ефективе, на тој листи не може да истакне провизију већу од 1%, у супротном програм приказује обавештење о томе да листа провизија није валидна (као што то у апликацији већ постоји за случај када овлашћени мењач на почетку свог радног дана формира листу провизија за откуп ефективе).

Напомињемо да није потребно вршити никакве додатне инсталације ради активирања ове функционалности. Она ће бити аутоматски активирана приликом прве размене података са централним сервером.

Саопштење у вези са применом Одлуке о изменама и допуни Одлуке о условима и начину обављања мењачких послова

14.03.2022

  Народнa банкa Србије, у циљу стабилизације кретања на девизном и мењачком тржишту, као и обезбеђивања стабилног и континуираног снабдевања грађана ефективом од стране јавног поштанског оператора и овлашћених мењача, донела је Одлуку о изменама и допуни Одлуке о условима и начину обављања мењачких послова, која је објављена у „Службеном гласнику РС“, бр. 32/2022 од 10. марта 2022. године која ступа на снагу наредног дана од дана објављивања. 

  Најзначајније измене овог прописа су следеће:

 • провизија коју овлашћени мењачи и јавни поштански оператор могу да наплате при продаји ефективе је ограничена на највише 1%, на исти начин као што је већ ограничена провизија при откупу ефективе. Поред тога, када на почетку свог радног дана јавни поштански оператор и овлашћени мењач формирају листу провизија за продају ефективе на њој не могу да истакну провизију већу од 1%;
   
 • рок од 7 дана у коме овлашћени мењачи и јавни поштански оператор треба банци да продају (врате) ефективу (у истом износу и истој валути или у противвредности те ефективе у другој валути) коју су претходно купили од банке продужен је до 30 дана, при чему се овај изузетак примењује у периоду од ступања на снагу Одлуке до 12. априла 2022. године. У пракси, то значи да наведени субјекти који у овом периоду од банке купе ефективни страни новац могу банци да ту ефективу да врате банци за 30 дана. Међутим, уколико куповину ефективе од банке обаве након 12. априла 2022. године на њих се не односи овај изузетак односно у обавези су да банци, од које су претходно купили ефективу, врате та средства у року од 7 дана. 

 • Народна банка Србије, банке чији софтвер користе овлашћени мењачи и јавни поштански оператор су у обавези да изврше измену софтвера најкасније до 1. априла 2022. године у смислу ограничења провизије на највише 1% и при откупу и при продаји ефективе, као и све друге неопходне измене да би софтвер за обављање мењачких послова садржао технолошко-апликативна решења која омогућавају обављање мењачких послова на прописан начин, укључујући и утврђивање и примену курсева.

Извештајe о обрађеним новчаницама и кованом новцу који гласе на евро

31.01.2022

  У складу са тачком 30. Одлуке о поступању са новцем за који постоји сумња да је фалсификован („Службени гласник РС“, бр. 111/2017 и 149/2020), овлашћени субјекти су у обавези да Народној банци Србије достављају полугодишње извештаје о промету новчаница и кованог новца који гласе на евро (Прилог 16 Одлуке) и извештајe о обрађеним новчаницама и кованом новцу који гласе на евро (Прилог 17 Одлуке).

  С тим у вези, подсећамо вас да сте у обавези да извештаје са подацима за другу половину 2021. године, доставе најкасније до 10. фебруара 2022. године.

  Наведене извештаје и податке, као и извештаје и податке из тачке 31. наведене Одлуке, овлашћени субјекти достављају у електронској форми у складу са техничким упутством којим се уређује електронска размена података, а које је доступно на интернет страници Народне банке Србије у делу „Прописи“ – „Издавање (емисије) новца и управљања токовима готовине“ – „Техничка упутства“.

Увођење индијске рупије (INR) на листу валута којима се тргује на девизном тржишту Републике Србије

29.11.2021

Поштовани,

Народна банка Србије је усвојила Одлуку о допунама Одлуке о врстама девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту, којом се на листу валута којима се тргује на девизном тржишту уводи индијска рупија, са словном ознаком „INR“ и нумеричком ознаком 356. Наведена Одлука ступа на снагу 1. децембра 2021. године. С тим у вези, Народна банка Србије ће овлашћеним мењачима који користе њен софтвер омогућити да апликативно могу да, приликом формирања своје курсне листе на почетку свог радног дана, у ту листу унесу куповни и продајни курс за индијску рупију, да могу током свог радног дана да коришћењем апликације врше послове откупа и продаје индијске рупије за динаре, као и да свакодневно достављају извештаје у којима се исказују сви прописани подаци, укључујући и мењачке послове обављене у индијским рупијама. Наведене функционалности ће бити доступне овлашћеним мењачима од 1. децембра 2021. године.

Да би наведене функционалности биле успешно омогућене потребно је да извршите следеће кораке у Мепо апликацији.

Последњег радног дана пре среде 1.децембра 2021. године:

 • након завршетка рада извршите затварање радног дана
 • извршите размену података са централним сервером како бисте послали податке

У среду, 1.децембра 2021. године:

 • пре отварања радног дана, извршите размену података са централним сервером како бисте у шифарник преузели нову валуту
 • извршите отварање радног дана
 • извршите још једном размену података са централним сервером како бисте преузели курсну листу

 

Обавештење

12.11.2021

  У прилогу Вам достављамо Упитник о активностима овлашћеног мењача у области спречавања прања новца и финансирања тероризма који је потребно да попуните и доставите на имејл-адресу: upitnik.menjackiposlovi@nbs.rs најкасније до 1. децембра 2021. године.

  Имајући у виду да је потребно Упитник попунити и доставити у виду excel табеле, потребно је да пре прослеђивања исте као прилог мејла, сам прилог именујете матичним бројем овлашћеног мењача ( пример: Упитник мб:111111). 

  Појашњена у вези са начином попуњавања Упитника о активностима овлашћеног мењача у области спречавања прања новца и финансирања тероризма, можете добити на телефоне: 018/506-526; 018/506-548; 011/333-7991,011/333-8022 или 034/506-430.

  Прилог можете преузети овде.