Најновије вести

У овом одељку можете пронаћи најновије вести везане за Мепо.

Достављање извештаја који се односе на обраду новчаница и кованог новца који гласе на евро

07.02.2020

С обзиром да одређени број обвезника извештавања још увек није успео да заврши процес учлањења у систем Центар за рaзмену података или није успео да успешно проследи прописане извештаје (NY и MY извештај), обавештавамо вас да ће Народна банка Србије омогућити да се процес учлањења у систем Центар за рaзмену података и пријем заосталих извештаја одвија и у наредном периоду.

Потребно је да сви обвезници извештавања заврше Процес учлањења правног лица у Центар за размену података и успешно доставе извештаје прописане одлуком (NY и MY извештај) до 16.03.2020. Народна банка Србије ће сматрати да је обвезник извештавања извршио своје обавезе, уколико је у прописаном временском року доставио све извештаје прописане Одлуком, и извештаји су у систему обележени са статусом Прихваћен од стране надлежне службе.

Додатне информације у вези достављања прописаних извештаја можете погледати овде.

Достављање извештаја који се односе на обраду новчаница и кованог новца који гласе на евро

05.02.2020

Подсећамо вас да је у систему Центар за размену податка, свим обвезницима извештавања у складу са  Одлуком о поступању с новцем за који постоји сумња да је фалсификован („Службени гласник РС“, бр. 111/2017), који су извршили учлањење у систем, омогућено да изврше достављање NY и MY извештаја. Потребно је да обвезници извештавања што пре приступе достављању поменутих извештаја. Народна банка Србије ће сматрати да је обвезник извештавања извршио своје обавезе, уколико је у прописаном временском року доставио све извештаје прописане Одлуком, и извештаји су у систему обележени са статусом Прихваћен од стране надлежне службе. Додатне информације у вези достављања прописаних извештаја можете погледати овде.

Сви обвезници извештавања који до сада нису извршили учлањење у систем Центар за размену података, потребно је да што пре започну са процесом учлањења, како би на време стигли да изврше своје обавезе прописане Одлуком. Детаљно упутство за учлањење се може пронаћи на страници Процес учлањења правног лица у Центар за размену података Народне банке Србије.

Примећено је, такође, да је одређени број овлашћених мењача поднео Захтев за учлањење у систем, али још увек није извршио потврду Захтева за учлањење. То се најчешће догађа из разлога што електронска пошта у којој се налази упутство за потврду захтева стигне у spam или junk директоријум. Потребно је да овлашћени мењачи који нису извршили потврду захтева за учлањење, пронађу  електронску пошту у spam или junk директоријумима и наставе процедуру учлањења у систем. Уколико не могу да пронађу ту електронску пошту потребно је да контактирају нашу техничу подршку путем електронске поште app.podrska@nbs.rs и доставе информације о свом правном субјекту (назив, матични број и пиб), како би утврдили статус захтева.

Такође, обавештавамо Вас да је Народна банка Србије, данас објавила апликативно решење, са циљем да оним обвезницима извештавања који се одлуче за овај начин формирања извештаја, обезбеди алат уз помоћ кога ће моћи лакше да изврше формирање прописаних извештаја. Додатне информације о апликацији можете пронаћи овде.

Достављање извештаја који се односе на обраду новчаница и кованог новца који гласе на евро

29.01.2020

Од данас је у систему Центар за размену податка, свим обвезницима извештавања у складу са  Одлуком о поступању с новцем за који постоји сумња да је фалсификован („Службени гласник РС“, бр. 111/2017), који су извршили учлањење у систем, омогућено да започну са достављањем NY и MY извештаја из категорије извештаја Извештаји који се односе на обраду новчаница и кованог новца који гласе на евро.
Сви обвезници извештавања који до сада нису извршили учлањење у систем Центар за размену података, потребно је да што пре започну са процесом учлањења, како би на време стигли да изврше своје обавезе прописане Одлуком. Детаљно упутство за учлањење се може пронаћи на страници Процес учлањења правног лица у Центар за размену података Народне банке Србије.
Примећено је, такође, да је одређени број овлашћених мењача поднео Захтев за учлањење у систем, али још увек није извршио потврду Захтева за учлањење. То се најчешће догађа из разлога што електронска пошта у којој се налази упутство за потврду захтева стигне у spam или junk директоријум. Потребно је да овлашћени мењачи који нису извршили потврду захтева за учлањење, пронађу  електронску пошту у spam или junk директоријумима и наставе процедуру учлањења у систем. Уколико не могу да пронађу ту електронску пошту потребно је да контактирају нашу техничу подршку путем електронске поште app.podrska@nbs.rs и доставе информације о свом правном субјекту (назив, матични број и пиб), како би утврдили статус захтева.

Обавештење Сектора за послове с готовином

24.01.2020

У вези са Одлуком о поступању са новцем за који постоји сумња да је фалсификован („Службени гласник РС“, бр. 111/2017) и многобројним питањима овлашћених мењача у вези са њеном применом, Сектор за послове с готовином НБС, сачинио је документ који садржи одговоре на најчешће постављана питања. Текст документа можете прочитати овде.

Достављање извештаја који се односе на обраду новчаница и кованог новца који гласе на евро

24.01.2020

На основу Одлуке о поступању са новцем за који постоји сумња да је фалсификован („Службени гласник РС“, бр. 111/2017), ступила је на снагу обавеза достављања извештаја прописаних овом одлуком.
Овлашћени мењачи ће извештаје достављати путем система Центар за размену података. Да би добили приступ систему мораће да поднесу захтев за учлањење у систем. Детаљно упутство за учлањење се може пронаћи на странициПроцес учлањења правног лица у Центар за размену података Народне банке Србије.
Народна банка Србије није прописала техничко решење за дигитално потписивање и формирање XML извештаја.
Ипак, у циљу што ефикаснијег испуњавања обавезе према НБС,  обавештавамо Вас да НБС планира да почетком фебруара објави своје бесплатно апликативно решење, које ће овлашћеним мењачима омогућити да лакше изврше формирање тражених извештаја. То решење ће бити доступно за преузимање путем Центра за мењачке послове.
О свим детаљима везаним за ово апликативно решење бићете благовремено обавештени путем Центра за мењачке послове.

Достављање извештаја који се односе на обраду новчаница и кованог новца који гласе на евро

13.01.2020

Важно !!!

Поново достављамо обавештење које је већ прослеђено 9.12.2019 године. Подсећамо овлашћене мењаче који до сада нису приступили оперативним поступцима везаним за реализацију активности описаних у овом обавештењу, да је потребно да што пре приступе реализацији ових активности, како би на време стигли да изврше своје обавезе прописане одлуком.

Од 1.јануара 2020. године почиње обавеза провере аутентичности и подобности за даљи оптицај новчаница и кованог новца који гласе на евро, пре њиховог враћања у оптицај а на начин како прописује Одлука о поступању с новцем за који постоји сумња да је фалсификован („Службени гласник РС“, бр. 111/2017). Од тог датума на даље, банке, други пружаоци платних услуга и овлашћени мењачи, у оптицај могу вратити само аутентичне примерке новчаница и кованог новца који гласе на евро и који су подобни за даљи оптицај. У складу с Одлуком, провера аутентичности и подобности за даљи оптицај врши се аутоматски на машинама које су успешно прошле проверу рада или ручно, од стране запослених који су обучени за те послове.

Одлуком је прописано да се достављају следећи извештаји:

 • NY - Извештај о коришћењу машина за сортирање
 • MY - Извештај о филијалама и експозитурама
 • PY - Извештај о промету новчаница и кованог новца за EUR
 • OY - Извештај о обради новчаница и кованог новца за EUR

Све информације везане за ову одлуку можете пронаћи на интернет страници НБС. Текст одлуке се налази у одељку Управљање токовима готовине, а техничко упутство за достављање ових извештаја се налази у одељку Техничка документација.

Динамика достављања

Прво слање NY и MY извештаја је потребно извршити до 10. фебруара 2020. године. Свака промена стања повлачи обавезу поновног слања целокупног извештаја, у прописаном року.
Прво слање PY и OY извештаја се односи на период од 01. јануара 2020. до 30. јуна 2020. године. Извештаје је потребно доставити до 10.августа 2020. године. Након тога извештаји PY и OY се достављају на шест (6) месеци, за периоде од 01. јула до 31. децембра, и од 01.јануара до 30. јуна.

Начин достављања

Овлашћени мењачи ће извештаје достављати путем система Центар за размену података. Да би добили приступ систему мораће да поднесу захтев за учлањење у систем. Детаљно упутство за учлањење се може пронаћи на страници Процес учлањења правног лица у Центар за размену података Народне банке Србије .
Приликом попуњавања захтева, у пољу „Разлог учлањења“, битно је одабрати „Достављање извештаја који се односе на обраду новчаница и кованог новца који гласе на евро“ иначе захтев неће бити валидан. Важно је напоменути да ће, у складу са техничким упутством, бити потребно да сви извештаји буду дигитално потписани. Уколико овлашћени мењач нема квалификовани дигитални сертификат он га мора набавити да би потписао извештај.

Напомињемо да Народна банка Србије није прописала техничко решење за дигитално потписивање и формирање XML извештаја, па самим тим не пружа техничку подршку у вези са набављањем дигиталних сертификата, дигиталним потписивањем и формирањем XML извештаја.

 

Достављање извештаја који се односе на обраду новчаница и кованог новца који гласе на евро

09.12.2019

Од 1.јануара 2020. године почиње обавеза провере аутентичности и подобности за даљи оптицај новчаница и кованог новца који гласе на евро, пре њиховог враћања у оптицај а на начин како прописује Одлука о поступању с новцем за који постоји сумња да је фалсификован („Службени гласник РС“, бр. 111/2017). Од тог датума на даље, банке, други пружаоци платних услуга и овлашћени мењачи, у оптицај могу вратити само аутентичне примерке новчаница и кованог новца који гласе на евро и који су подобни за даљи оптицај. У складу с Одлуком, провера аутентичности и подобности за даљи оптицај врши се аутоматски на машинама које су успешно прошле проверу рада или ручно, од стране запослених који су обучени за те послове.

Одлуком је прописано да се достављају следећи извештаји:

 • NY - Извештај о коришћењу машина за сортирање
 • MY- Извештај о филијалама и експозитурама
 • PY - Извештај о промету новчаница и кованог новца за EUR
 • OY - Извештај о обради новчаница и кованог новца за EUR

Све информације везане за ову одлуку можете пронаћи на интернет страници НБС. Текст одлуке се налази у одељку Управљање токовима готовине, а техничко упутство за достављање ових извештаја се налази у одељку Техничка документација.

Динамика достављања

Прво слање NY и MY извештаја је потребно извршити до 10. фебруара 2020. године. Свака промена стања повлачи обавезу поновног слања целокупног извештаја, у прописаном року.
Прво слање PY и OY извештаја се односи на период од 01. јануара 2020. до 30. јуна 2020. године. Извештаје је потребно доставити до 10.августа 2020. године. Након тога извештаји PY и OY се достављају на шест (6) месеци, за периоде од 01. јула до 31. децембра, и од 01.јануара до 30. јуна.

Начин достављања

Овлашћени мењачи ће извештаје достављати путем система Центар за размену података. Да би добили приступ систему мораће да поднесу захтев за учлањење у систем. Детаљно упутство за учлањење се може пронаћи на страници Процес учлањења правног лица у Центар за размену података Народне банке Србије .
Приликом попуњавања захтева, у пољу „Разлог учлањења“, битно је одабрати „Достављање извештаја који се односе на обраду новчаница и кованог новца који гласе на евро“ иначе захтев неће бити валидан. Важно је напоменути да ће, у складу са техничким упутством, бити потребно да сви извештаји буду дигитално потписани. Уколико овлашћени мењач нема квалификовани дигитални сертификат он га мора набавити да би потписао извештај.

Напомињемо да Народна банка Србије није прописала техничко решење за дигитално потписивање и формирање XML извештаја, па самим тим не пружа техничку подршку у вези са набављањем дигиталних сертификата, дигиталним потписивањем и формирањем XML извештаја.

Нова новчаница од 1000 круна (NOK)

13.11.2019

Централна банка Норвешке ће 14. новембра 2019. године пустити у оптицај новчаницу у апоену од 1000 круна, последњу из нове серије чија је тема „Море“, јер оно има виталну улогу за Норвешку и њене грађане, не само као извор хране већ и као извор прихода од транспорта људи и робa. Ова новчаница ће бити упоредо у оптицају са новчаницом истог апоена претходне серије до 14. новембра 2020. године, када новчаница од 1000 круна пуштена у оптицај 2001. године престаје да буде средство плаћања.

Информације о овој новчаници могу се наћи на интернет презентацији Централне банке Норвешке, на следећим линковима:

Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Нова новчаница од 50 лева (BGN)

31.10.2019

Обавештавамо вас да ће 1. новембра 2019. године Бугарска народна банка пустити у оптицај  новчаницу нове серије у апоену од 50 лева, која за мотив на лицу има портрет писца Пенча Славејкова, а на наличју, мотиве везане за његов живот и дело. Нова новчаница се по питању дизајна суштински не разликује од новчанице истог апоена издате 2006. године, док је приметна разлика у примењеним елементима заштите од фалсификовања. Обе новчанице биће паралелно у оптицају до другачије одлуке банке емитента.

За детаљније информације посетите сајт:
https://www.bnb.bg/NotesAndCoins/NACNewBanknotesSeries/NACNBS_50levs/index.htm

Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављанје мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Обавештење

24.10.2019

Обавештавају се овлашћени мењачи да је дана 16. октобра 2019. године у експозитури Банке Поштанска штедионица, Димитрија Туцовића бр. 3, Суботица, извршено кривично дело разбојништва од стране непознатих лица, којом приликом је отуђена већа количина ефективног страног новца. У прилогу поруке достављамо вам серијске бројеве отуђеног ефективног страног новца УСД новчаница, са напоменом, да при обављању мењачких послова проверавате серијске бројеве УСД новчаница и да у случају пуштања у оптицај ових новчаница, одмах обавестите Министарство унутрашњих послова и Народну банку Србије о месту и времену стављања у промет предметних новчаница, као и подацима о лицу које је новчанице ставило у промет.
Прилог: Serijski-brojevi.pdf

Нова новчаница од AUD 20

09.10.2019

Централна банка Аустралије пустиће у оптицај 9. октобра 2019. године новчаницу нове серије у апоену од 20 долара израђену на полимер пластици. Основни мотив на лицу новчанице  је портрет Мери Рејби, која је као осуђеница депортована у Аустралију, а  потом, прекршивши  строго дефинисане друштвене норме успела да постане успешна пословна жена, док је на наличју новчанице портрет Реверенд Џон Флина који је 1928. године покренуо прву ваздушну медицинску службу на свету, данас познату као Royal Flying Doctor Service. На свим новчаницама нове серије приказане су аутохтоне врсте флоре и фауне, па је тако на новчаници од 20 долара приказана врста растиња Аcacia Buxifolia и врста птице Насмејана Кукабура (Dacelo novaeguineae).
Све новчанице које је издала Reserve Bank of Australia остају законско средство плаћања без временског ограничења  и  користе се у континуитету паралелно са новим издањима.
За детаљније информације посетите сајт:

Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Увођење белоруске рубље (BYN) на листу валута којима се тргује на девизном тржишту Републике Србије

26.09.2019

Поштовани,

Народна банка Србије је усвојила Одлуку о допунама Одлуке о врстама девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту, којом се на листу валута којима се тргује на девизном тржишту уводи „белоруска рубља“,
са словном ознаком „BYN“ и нумеричком ознаком 933. Наведена Одлука ступа на снагу 30. септембра 2019. године. С тим у вези, Народна банка Србије ће овлашћеним мењачима који користе њен софтвер омогућити да апликативно могу да,
приликом формирања своје курсне листе на почетку свог радног дана, у ту листу унесу куповни и продајни курс за белоруску рубљу, да могу током свог радног дана да коришћењем апликације врше послове откупа и продаје белоруске рубље за динаре, као и да свакодневно достављају извештаје у којима се исказују сви прописани подаци, укључујући и мењачке послове обављене у белоруским рубљама.
Наведене функционалности ће бити доступне овлашћеним мењачима од 30. септембра 2019. године.

Да би наведене функционалности биле успешно омогућене потребно је да извршите следеће кораке у Мепо апликацији.

Последњег радног дана пре понедељка 30.септембра 2019. године:

 • након завршетка рада извршите затварање радног дана
 • извршите размену података са централним сервером како бисте послали податке

У понедељак, 30.септембра 2019. године: 

 •  пре отварања радног дана, извршите размену података са централним сервером како бисте у шифарник преузели нову валуту
 • извршите отварање радног дана
 • извршите још једном размену података са централним сервером како бисте преузели курсну листу

Фалсификат новчанице CHF 1000

18.09.2019

Обавештавамо вас да се у промету појавио фалсификат новчанице CHF 1000, добре израде.

Обзиром да описани фалсификат има прилично уверљив визуелни изглед, због могућности његове појаве у наредном периоду, неопходно је приликом руковања новчаницама апоена CHF 1000,  обратити пажњу на заштитне елементе ове новчанице.

Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Нова новчаница од 100 франака (CHF)

11.09.2019

Централна банка Швајцарске пустиће у оптицај 12. септембра 2019. године новчаницу од 100 франака, која са претходно издатим новчаницама нове серије чини спој традиционално високих стандарда заштите од фалсификовања и софистицираног дизајна.
За детаљније информације посетите сајт:

Осма серија новчаница биће у оптицају упоредо са новим новчаницама девете серије, до другачије одлуке банке емитента.
Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Подршка за Windows 7

03.09.2019

Поштовани подсећамо да,

Компанија Microsoft престаје да пружа подршку за Windows 7 оперативни систем, 14.01.2020. године. Након тога, техничка подршка и софтверске исправке за Windows 7 оперативни систем неће бити доступне. Microsoft препоручује да до тог датума извршите прелазак на Windows 10 оперативни систем. У складу са тим, техничка подршка за Мепо апликацију која је инсталирана на Windows 7 оперативном ситему, биће доступна до истог тог датума. Након тога, нове верзије Мепо апликације биће искључиво тестиране на Windows 10 оперативном систему и НБС неће пружати техничку подршку за Мепо апликацију која ради на Windows 7 оперативном систему.
За сва додатна питања поводом овога, можете се обратити техничкој подршци на неке од понуђених начина са контакт стране.

Нова серија новчаница Јуана Ренминби

29.08.2019

Обавештавамо вас да ће 30. августа 2019. године Кинеска народна банка пустити у оптицај новчанице четири апоена нове, пете серије новчаница, и то од 50, 20, 10 и 1 јуана, делимично измењеног дизајна и са унапређеним елементима заштите од фалсификовања. Нове новчанице биће у оптицају упоредо са новчаницама истих апоена издатих 1999, 2005 и 2015. године, као и са новчаницама јубиларних издања.

Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Фалсификат новчанице CHF 1000

23.08.2019

Обавештавају се овлашћени мењачи да је уочена појава да непозната лица, највероватније бугарски држављани, врше продају фалсификованих швајцарских франака у апоенима од 1000 франака и то на подручју Београда, Пирота и Сомбора. 

Упозоравамо да је потребно да при обављању мењачких послова проверавате исправност новчаница у складу са тачком 26. Одлуке о ближим условима и начину обављања мењачких послова („Службени гласник РС“ бр. 84/2018 и 86/2018) и предузмете све потребне мере у случају сумње да је у питању фалсификат, у складу са Oдлуком о поступању с новцем за који постоји сумња да је фалсификован („Службени гласник РС“ бр. 111/17). 

У оваквим ситуацијама имаоцу новца се фалсификовани новац привремено одузима и упућује му се молба да сачека долазак представника Министарства унутрашњих послова, уз истовремено издавање потврде о привремено одузетом новцу.

Повлачење из оптицаја HUF 10 000

19.08.2019

Народна банка Мађарске најавила је да ће новчанице апоена од 10 000 форинти (HUF) издате 01. јула 1997. и 9. септембра 2008. године престати да буду средство плаћања 31. децембра 2019. године, док новчаница истог апоена из 2014. године остаје у оптицају. После 31. децембра 2019. године, повучене новчанице ће моћи да се, без новчане надокнаде, замењују у банкама и поштама у Мађарској до 31. децембра 2022, а у Народној банци Мађарске до 31. децембра 2039. године.
Информације о повлачењу ових новчаница могу се наћи на веб презентацији Народне банке Мађарске:

Повлачење из оптицаја HUF 500

29.05.2019

Народна банка Мађарске најавила је да ће новчанице апоена од 500 форинти (HUF) издате пре 2018. године престати да буду средство плаћања 1. новембра 2019. године. Реч је о новчаницама на којима је као година издања одштампана 1998, 2001, 2006. и 2008. Након тог датума, ове новчанице ће моћи да се, без новчане надокнаде, замењују у банкама и поштама у Мађарској до 1. новембра 2022, а у Народној банци Мађарске до 1. новембра 2039. године.
Информације о повлачењу ових новчаница могу се наћи на веб презентацији Народне банке Мађарске:

Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Повлачење из оптицаја NOK 50 и 500

29.05.2019

Централна банка Норвешке  најавила је да новчанице апоена NOK 50 (из 1997. и 2003. и 2008. године) и апоена NOK 500 (из 1999. и 2008. године) престају да буду законско средство плаћања 18. октобра 2019. године. Након тог датума, ове новчанице ће, током најмање наредних десет година, моћи да се замењују у Централној банци Норвешке.
За детаљније информације посетите веб презентацију Централне банке Норвешке:

Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.