Најновије вести

У овом одељку можете пронаћи најновије вести везане за Мепо.

Нова новчаница од 100 франака (CHF)

11.09.2019

Централна банка Швајцарске пустиће у оптицај 12. септембра 2019. године новчаницу од 100 франака, која са претходно издатим новчаницама нове серије чини спој традиционално високих стандарда заштите од фалсификовања и софистицираног дизајна.
За детаљније информације посетите сајт:

Осма серија новчаница биће у оптицају упоредо са новим новчаницама девете серије, до другачије одлуке банке емитента.
Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Подршка за Windows 7

03.09.2019

Поштовани подсећамо да,

Компанија Microsoft престаје да пружа подршку за Windows 7 оперативни систем, 14.01.2020. године. Након тога, техничка подршка и софтверске исправке за Windows 7 оперативни систем неће бити доступне. Microsoft препоручује да до тог датума извршите прелазак на Windows 10 оперативни систем. У складу са тим, техничка подршка за Мепо апликацију која је инсталирана на Windows 7 оперативном ситему, биће доступна до истог тог датума. Након тога, нове верзије Мепо апликације биће искључиво тестиране на Windows 10 оперативном систему и НБС неће пружати техничку подршку за Мепо апликацију која ради на Windows 7 оперативном систему.
За сва додатна питања поводом овога, можете се обратити техничкој подршци на неке од понуђених начина са контакт стране.

Нова серија новчаница Јуана Ренминби

29.08.2019

Обавештавамо вас да ће 30. августа 2019. године Кинеска народна банка пустити у оптицај новчанице четири апоена нове, пете серије новчаница, и то од 50, 20, 10 и 1 јуана, делимично измењеног дизајна и са унапређеним елементима заштите од фалсификовања. Нове новчанице биће у оптицају упоредо са новчаницама истих апоена издатих 1999, 2005 и 2015. године, као и са новчаницама јубиларних издања.

Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Фалсификат новчанице CHF 1000

23.08.2019

Обавештавају се овлашћени мењачи да је уочена појава да непозната лица, највероватније бугарски држављани, врше продају фалсификованих швајцарских франака у апоенима од 1000 франака и то на подручју Београда, Пирота и Сомбора. 

Упозоравамо да је потребно да при обављању мењачких послова проверавате исправност новчаница у складу са тачком 26. Одлуке о ближим условима и начину обављања мењачких послова („Службени гласник РС“ бр. 84/2018 и 86/2018) и предузмете све потребне мере у случају сумње да је у питању фалсификат, у складу са Oдлуком о поступању с новцем за који постоји сумња да је фалсификован („Службени гласник РС“ бр. 111/17). 

У оваквим ситуацијама имаоцу новца се фалсификовани новац привремено одузима и упућује му се молба да сачека долазак представника Министарства унутрашњих послова, уз истовремено издавање потврде о привремено одузетом новцу.

Повлачење из оптицаја HUF 10 000

19.08.2019

Народна банка Мађарске најавила је да ће новчанице апоена од 10 000 форинти (HUF) издате 01. јула 1997. и 9. септембра 2008. године престати да буду средство плаћања 31. децембра 2019. године, док новчаница истог апоена из 2014. године остаје у оптицају. После 31. децембра 2019. године, повучене новчанице ће моћи да се, без новчане надокнаде, замењују у банкама и поштама у Мађарској до 31. децембра 2022, а у Народној банци Мађарске до 31. децембра 2039. године.
Информације о повлачењу ових новчаница могу се наћи на веб презентацији Народне банке Мађарске:

Повлачење из оптицаја HUF 500

29.05.2019

Народна банка Мађарске најавила је да ће новчанице апоена од 500 форинти (HUF) издате пре 2018. године престати да буду средство плаћања 1. новембра 2019. године. Реч је о новчаницама на којима је као година издања одштампана 1998, 2001, 2006. и 2008. Након тог датума, ове новчанице ће моћи да се, без новчане надокнаде, замењују у банкама и поштама у Мађарској до 1. новембра 2022, а у Народној банци Мађарске до 1. новембра 2039. године.
Информације о повлачењу ових новчаница могу се наћи на веб презентацији Народне банке Мађарске:

Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Повлачење из оптицаја NOK 50 и 500

29.05.2019

Централна банка Норвешке  најавила је да новчанице апоена NOK 50 (из 1997. и 2003. и 2008. године) и апоена NOK 500 (из 1999. и 2008. године) престају да буду законско средство плаћања 18. октобра 2019. године. Након тог датума, ове новчанице ће, током најмање наредних десет година, моћи да се замењују у Централној банци Норвешке.
За детаљније информације посетите веб презентацију Централне банке Норвешке:

Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Нова новчаница од 200 евра (EUR)

23.05.2019

Обавештавамо вас да ће Европска централна банка 28. маја 2019. године, пустити у оптицај нову новчаницу у апоену од 200 евра, која  припада серији  новчаница „Европа“. Све новчанице нове серије у односу на претходну, на лицу новчанице, уз леву ивицу, имају почетна слова банке емитента -  Европске централне банке у десет лингвистичких варијанти, а мапа Европске уније, на наличју новчанице, обухвата и острвске земље Малту и Кипар, које су ушле у састав Европске уније након издавања прве серије евро новчаница.
За детаљније информације посетите сајт:

Новчанице у апоену од 200 евра претходног издања (серија 2002.), биће у оптицају паралелно са новчаницама новог издања.
Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Нова новчаница од 100 евра (EUR)

23.05.2019

Обавештавамо вас да ће Европска централна банка 28. маја 2019. године, пустити у оптицај нову новчаницу у апоену од 100 евра, која  припада серији  новчаница „Европа“. Све новчанице нове серије у односу на претходну, на лицу новчанице, уз леву ивицу, имају почетна слова банке емитента -  Европске централне банке у десет лингвистичких варијанти, а мапа Европске уније, на наличју новчанице, обухвата и острвске земље Малту и Кипар, које су ушле у састав Европске уније након издавања прве серије евро новчаница.
За детаљније информације посетите сајт:

Новчанице у апоену од 100 евра претходног издања (серија 2002.), биће у оптицају паралелно са новчаницама новог издања.
Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Подршка за Windows 7

22.05.2019

Поштовани,

Компанија Microsoft престаје да пружа подршку за Windows 7 оперативни систем, 14.01.2020. године. Након тога, техничка подршка и софтверске исправке за Windows 7 оперативни систем неће бити доступне. Microsoft препоручује да до тог датума извршите прелазак на Windows 10 оперативни систем. У складу са тим, техничка подршка за Мепо апликацију која је инсталирана на Windows 7 оперативном ситему, биће доступна до истог тог датума. Након тога, нове верзије Мепо апликације биће искључиво тестиране на Windows 10 оперативном систему и НБС неће пружати техничку подршку за Мепо апликацију која ради на Windows 7 оперативном систему.
За сва додатна питања поводом овога, можете се обратити техничкој подршци на неке од понуђених начина са контакт стране.

Упитник о активностима овлашћеног мењача и јавног поштанског оператора у вези са ограничавањем располагања имовином

18.03.2019

Поштовани,

Достављамо вам Упитник о активностима овлашћеног мењача и јавног поштанског оператора у вези са ограничавањем располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење. Попуњени упитник, у року од 3 дана од дана пријема, доставити на мејл адресу zvezdana.djotunovic@nbs.rs. Упитник обавезно доставити попуњен у формату ексел табеле која вам је достављена у прилогу : Upitnik-ogranicavanje-raspolaganja-imovinom-menjaci.xlsb
За додатне информације можете се обратити контакт особи Звездани Ђотуновић тел. 011/333-8741.

Достављање годишњих извештаја у вези са СПН и ФТ

14.03.2019

Обавештавамо све овлашћене мењаче да је на сајту Народне банке Србије ( https://www.nbs.rs ) под насловом “Мењачки послови >>>“ и у оквиру поднаслова “Достављање годишњих извештаја у вези са СПН и ФТ“ објављено обавештење и захтев свим овлашћеним мењачима и јавном поштанском оператору да сачине и доставе годишњи извештај за 2018. годину о извршеној унутрашњој контроли и предузетим мерама након те контроле.
Наведени текст садржи и три елемента:

  • Табела - Годишњи извештај за 2018. годину,
  • Упутство за попуњавање табеле и
  • Пример попуњеног извештаја.

С тим у вези, Народна банка Србије позива јавног поштанског оператора и овлашћене мењаче да своје годишње извештаје о извршеној унутрашњој контроли и предузетим мерама након те контроле, сачине најкасније до 15. марта 2019. године за 2018. годину и доставе их Народној банци Србије електронским путем, најкасније до 20. марта 2019. године до краја дана, искључиво у форми excel табеле на имејл menjacki.poslovi@nbs.rs  

Нова новчаница од 1000 франка (CHF)

12.03.2019

Централна банка Швајцарске пустиће у оптицај 13. марта 2019. године новчаницу од 1000 франака која је пета по реду у новој серији израђеној од трослојног Durasafe® супстрата. Нова серија нуди јединствену комбинацију комплексних заштитних елемената и софистицираног дизајна.
За детаљније информације посетите сајт:

Осма серија новчаница биће у оптицају упоредо са новим новчаницама девете серије, до другачије одлуке банке емитента.
Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Нова новчаница од 500 форинти (HUF)

30.01.2019

Народна банка Мађарске ће 1. фебруара 2019. године увести у оптицај нову новчаницу апоена од 500 форинти (HUF). Претходно је ова новчаница током шест месеци тестирана на банкоматима и машинама за прераду новца, због чега је на њој година издања „2018“. Нова новчаница представља измењено издање истог апоена претходних издања. У односу на претходна разликује се по незнатно измењеном ликовном решењу при чему су основни мотиви остали исти, али су елементи заштите од фалсификовања знатно унапређени.
Информације о овој новчаници могу се наћи на следећим страницама интернет презентације Народне банке Мађарске:

Истовремено, Народна банка Мађарске обавештава да ће претходна издања новчанице апоена од 500 форинти (HUF) престати да буду средство плаћања 31. октобра 2019. године. После тог датума ове новчанице ће се, без новчане надокнаде, замењивати у банкама и поштама у Мађарској до 31. октобра 2022, а у Народној банци Мађарске до 31. октобра 2039. године.
Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.  

Обавештење о новим функционалностима

18.01.2019

Обавештавамо вас да ће почевши од четвртка 17.01.2019. године бити активиране следеће функционалности у апликацији Мепо (верзија 1.00.00004):

  • Апликација Мепо ће на машинама клијената чувати податке за последњих дванаест (12) календарских месеци.
  • Биће онемогућено електронско слање извештаја о раду (које се у апликацији аутоматски врши приликом размене података са централним сервером), а који су старији више од 15 дана од текућег дана.

Није потребно вршити никакве додатне инсталације ради активирања ових функционалности. Оне ће бити аутоматски активиране приликом прве размене података са централним сервером.

Нова новчаница од BGN 100

11.01.2019

Бугарска народна банка пустила је у оптицај прву новчаницу нове серије у апоену од 100 лева, која за мотив на лицу новчанице има портрет писца Алека Константинова, а на наличју мотиве везане за његов живот и дело. Нова новчаница се по питању дизајна суштински не разликује од новчанице истог апоена издате 2003. године, док је приметна разлика у примењеним елементима заштите од фалсификовања. Обе новчанице биће паралелно у оптицају до другачије одлуке банке емитента.
За детаљније информације посетите сајт  http://www.bnb.bg/NotesAndCoins/NACNewBanknotesSeries/index.htm .
Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Доступна нова верзија Мепо апликације (1.00.0004)

03.01.2019

Од 03. јануара 2019. године, доступна је за преузимање нова верзија мењачке апликације Мепо.
Нова верзија апликације носи ознаку 1.00.0004 и доноси измене које су у складу са новом Одлуком о обављању мењачких послова која је ступила на снагу 01. јануара 2019.
Прелазак на нову верзију је потребно урадити до 10. јануара 2019. године.
Пропис "Одлука о условима и начину обављања мењачких послова" -„Службени гласник РС“, бр. 84/2018 и 86/2018 можете пронаћи на сајту НБС на страни:http://www.nbs.rs/internet/cirilica/20/index_dev.html%20 .

Нова верзија Мепо апликације (1.00.0004)

28.12.2018

Обавештавамо вас да ће од 03. јануара 2019. године, бити доступна за преузимање нова верзија мењачке апликације Мепо, која је у складу са новом Одлуком о обављању мењачких послова која ступа на снагу 01. јануара 2019.
Потребно је да последњег радног дана пре 03. јануара, након затварања радног дана урадите размену података са централним сервером како бисте послали податке.
Почев од 03. јануара 2019. године од 08:00 сати, приликом размене података са централним сервером добићете поруку о доступности нове верзије апликације.
Испратите кораке у апликацији који су потребни да би се извршио прелазак. Након завршене инсталације потребно је ући у апликацију, још једном урадити размену података са централним сервером и рестартовати Мепо апликацију (изаћи и ући поново).
Нова верзија апликације носи ознаку 1.00.0004.
Прелазак на нову верзију је потребно урадити до 10. јануара 2019. године.
После тог периода рад у 1.00.0003 верзији апликације неће бити могућ.
За сва додатна питања у вези преласка на нову верзију можете се обратити подршци на неки од понуђених начина са контакт стране.

Нова новчаница CAD 10

13.11.2018

Обавештавамо вас да ће 19. новембра 2018. године централна банка Канаде пустити у оптицај нову новчаницу у апоену од 10 канадских долара. На лицу новчанице је портрет Виоле Дезмонд, борца за расну једнакост широм Канаде, док на наличју доминира здање Канадског музеја за људска права. Диспозиција лица и наличја ове новчаница је вертикална. Новчаница је, попут претходних из ове серије, израђена од полимер пластике. Нова канадска новчаница апоена 10 долара биће у паралелном оптицају са новчаницама истог апоена издатих током ранијег периода.

Детаљније информације о овој новчаници могу се наћи на веб презентацији Централне банке Канаде:

Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Нова новчаница од AUD 50

17.10.2018

Централна банка Аустралије пустиће у оптицај 18. октобра 2018. године новчаницу нове серије у апоену од 50 долара израђену на полимер пластици. Основни мотив на лицу новчанице  је портрет Дејвида Унејпона проналазача и првог аутора из редова Абориџина чије је дело   објављено, док је на наличју новчанице портрет Идит Коуан која је позната као прва жена политичар у аустралијском парламенту. На свим новчаницама нове серије приказане су аутохтоне врсте флоре и фауне, па је тако на новчаници од 50 долара приказана врста растиња Аcacia humifusa и црни лабуд (Cygnus atratus). Све новчанице које је издала Reserve Bank of Australia остају законско средство плаћања без временског ограничења и користе се у континуитету паралелно са новим издањима.
За детаљније информације посетите сајт  https://banknotes.rba.gov.au/banknote-features/#-new-fifty .
Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.