Софтверски предуслови

Да бисте били у могућности да користите Мепо апликацију потребно је да испуњавате следеће софтверске предуслове:

Инсталиран одговарајући оперативни систем

 Оперативни системи на којима је апликација подржана су:

 • Windows 7, са Service Pack 1, минимално Home едиција;
 • Windows 10, минимално Home едиција

Одговарајући приступ интернету

 Потребно је да корисник има сталан приступ интернету преко неког од канала који омогућавају такозвани брзи инетрнет (преко ADSL-а, преко кабловског оператера, преко мобилног оператера...).

Инсталиран одговарајући веб-претраживач

Потребно је да корисник има инсталиран одговарајући веб-претраживач.

Веб-претраживачи на којима је апликација тестирана су:

 • Internet Explorer 11 или Edge 20.10240 (или новији),
 • Firefoks 39 (или новији), и
 • Chrome 44 (или новији).

Безбедносне препоруке

 • Због изложености Интернету пожељно је да корисник има инсталиран Анти-вирусни софтвер и
 • исконфигурисан софтверски Firewall са забрањеним улазним (Inbound) саобраћајем и

Остале препоруке

 •  системско време усклађено са атомским часовником
  (уколико се време на централном серверу, које је синхронизовано са атомским часовником и Ваше системко време разликују, систем Вам неће дозволити даљи рад, зато је препорука да се оно усклади )
 • Приликом инсталације оперативног система изабрати "Препоручена" (Recommended) подешавања параметара где год је то систем понудио, како би се избегли проблеми због нестандардне конфигурације.