Апликација ReportCreator.Trezor

Увод

Народна банка Србије није прописала техничко решење за формирање и дигитално потписивање XML извештаја прописаних Одлуком о поступању с новцем за који постоји сумња да је фалсификован, што значи да обвезници извештавања могу да формирају прописане извештаје на произвољан начин. Детаљне информације о могућим начинима за формирање и дигитално потписивање извештаја дате су на страници Креирање и дигитално потписивање извештаја.

Са друге стране, Народне банке Србије је развила апликацију ReportCreator.Trezor, како би корисницима који се определе за тај начин, олакшала процес формирања прописаних извештаја. У текућој верзији апликације је уграђена подршка за креирање MY, NY, PY и OY извештаја.

Напомињемо, да апликација не подржава дигитално потписивање XML фајлова већ само њихово формирање у прописаном формату. Више информација  о могућим начинима за дигитално потписивање XML извештаја можете пронаћи у Центру за размену података, на линку Техничке претпоставке, у секцији Апликација уз помоћ које се врши дигитално потписивање XML докумената.

Услови коришћења

Народна банка Србије не сноси никакву одговорност за било какву евентуалну штету насталу коришћењем ове апликације.

Народна банка Србије не пружа техничку подршку везану за процес инсталације и коришћење ове апликације.

Технички предуслови

Да би се апликација могла користити корисник треба да испуњава следеће техничке предуслове:

Преузимање апликације

Апликацију можете преузети кликом на следећи линк:

Покретање апликације

Након преузимања, распакујте апликацију у жељени директоријум, коришћењем неке од јавно доступних апликација за распакивање zip-ованих фајлова.

Потом кликните на фајл NBS.ReportCreator.Trezor.DesktopApp.exe. Уколико су испуњени сви технички предуслови, апликација ће се покренути.

Коришћење апликације

У текућој верзији апликације је уграђена подршка за креирање MY, NY, PY и OY извештаја.

У апликацији можете да извршите следеће основне операције:

Креирање новог фајла са подацима за извештај

Да би сте извршили ову операцију одрадите следеће:

Измена постојећег фајла са подацима за извештај

Да би сте извршили ову операцију одрадите следеће:

Креирање извештаја у формату прописаном од стране НБС

Да би сте извршили ову операцију одрадите следеће:

Тиме сте извршили први корак у припреми извештаја за слање путем система Центар за размену података. Садржај креираног XML фајла увек можете прегледати уз помоћ вашег веб претраживача.

Да би сте завршили припрему извештаја за слање путем система Центар за размену података потребно је још да извршите дигитално потписивање XML фајла. Више о дигиталном потписивању XML извештаја можете пронаћи у систему Центар за размену података, на линку Техничке претпоставке, у секцији Апликација уз помоћ које се врши дигитално потписивање XML докумената.