Платне Услуге

У овом одељку можете пронаћи одговоре на најчешћа питања о овлашћеним мењачима који истовремено пружају и платне услуге.
Како могу више да се информишем у вези пружања платних услуга у оквиру мењачнице?

Од 1. октобра 2015. године почела је примена Закона о платним услугама, којим су, између осталог, прописани услови за пружање платних услуга од стране заступника платне институције. Заступник платне институције је правно лице или предузетник који на основу писменог овлашћења ове институције пружа једну или више платних услуга, у складу са овим законом. Овлашћени мењачи могу у складу са условима прописаним овим законом постати заступници платних институција и поред мењачких послова обављати и послове пружања платних услуга. На следећој страници се можете детаљније информисати о врстама платних услуга као и о условима и начину пружања истих:
Платне услуге и електронски новац