Прелазак са стандардне на мрежну верзију Мепо апликације

У овом одељку можете пронаћи одговоре на најчешћа питања о преласку са стандардне на мрежну Мепо апликацију.

Већ користим стандардну Мепо апликацију, шта ми је потребно да пређем на мрежну верзију?

Потребно је да:

  • испуњавате услов да на једном мењачком месту имате више благајни
  • да се у просторијама Народне банске Србије изврши инсталација сервера базе података на једној главној машини
  • да се инсталира мрежна верзија Мепо апликације
  • том приликом потпишете документ о преласку са стандардне на мрежну Мепо апликацију.

Поседујем више мењачница, да ли могу у једном објекту да користим мрежну Мепо апликацију а у и свим осталим објектима стандардну верзију апликације?

Да ли ћете на једном мењачком месту користити стандардну или мрежну верзију апликације, зависи искључиво од тога да ли на истом имате једну или више благајни.