Софтверске компоненте

Овде можете преузети софтверске компоненте које су неопходне за рад Мепо апликације.

NET Framework 4.6.1

Линк за преузимање:
.NET Framework 4.6.1

Сервер базе података

Овде можете преузети, у зависности од верзије вашег оперативног система, инсталацију за 32-битни или 64-битни сервер базе података.

 

Линк за преузимање:
Microsoft SqlServer 2014 Express Edition LocalDb - 32 bit
Microsoft SqlServer 2014 Express Edition LocalDb - 64 bit

Kомпонентe за приказивање извештаја

Овде можете преузети, у зависности од верзије вашег оперативног система, инсталацију за 32-битну или 64-битну компоненту за приказивање извештаја 

 

Линк за преузимање:
SQLSysClrTypes - 32 bit
SQLSysClrTypes - 64 bit
ReportViewer2015