Мењачки послови

Овде можете пронаћи  корисне линкове везане за обављање мењачких послова.

Мењачки послови

Информације у вези са обављањем мењачких послова, као и у вези са издавањем и одузимањем овлашћења за обављање мењачких послова, стицањем цертификата за обављање мењачких послова и друге послове који су, према Закону о девизном пословању.

Прописи из обављања девизних послова

Овде можете пронаћи Одлуку о условима и начину обављања мењачких послова, упутство за спровођење одлуке о условима и начину обављања мењачких послова као и одлуке које се тичу девизног система