Вести о новчаницама

У овом одељку можете прочитати вести о новчаницама.

Нове новчанице од 20 и 50 рубаља (BYN)

05.06.2020

Обавештавамо вас да је централна банка Белорусије пустила у оптицај нове новчанице у апоенима од 20 и 50 рубаља. Новчанице истих апоена, издате 2009. године, биће у оптицају упоредо са новчаницама издатим 2020. године, до другачије одлуке банке емитента.

За детаљније информације посетите сајт:
https://www.nbrb.by/engl/coinsbanknotes/banknotes/89
https://www.nbrb.by/engl/coinsbanknotes/banknotes/90

Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Нова новчаница од 20 лева (BGN)

05.06.2020

Обавештавамо вас да је Бугарска народна банка пустила у оптицај новчаницу нове серије у апоену од 20 лева, која за мотив на лицу има портрет политичара, новинара и песника Стефана Стамболова, део из његове збирке песама и печат бугарског добротворног комитета „Единство“, а на наличју, мотив зграде Народне скупштине, као и делове Моста Орлова и Лављег моста. Нова новчаница се по питању дизајна суштински не разликује од новчаница истог апоена издатих 1999. и 2007. године, док је приметна разлика у примењеним елементима заштите од фалсификовања. Поменуте новчанице биће у оптицају паралелно са новчаницом од 20 лева новог издања, до другачије одлуке банке емитента.

Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Нова новчаница од 20 фунти (GBP)

19.02.2020

Банка Енглеске ће 20. фебруара 2020. године пустити у оптицај  новчаницу од 20 фунти нове серије. Новчаница је израђена од полимер пластике са унапређеним елементима заштите од фалсификовања.  Основни мотив на лицу новчанице је портрет краљице Елизабете II, док је на наличју новчанице аутопортрет једног од најзначајнијих ликовних уметника Велике Британије, Џ.М.В.Тарнера. Новчаница од полимера биће у оптицају упоредо са папирном новчаницом од GBP 20 издатом 2007. године, а о тачном датуму повлачења папирних новчаница из оптицаја, Банка Енглеске ће благовремено обавестити.

За детаљније информације посетите сајт: https://www.bankofengland.co.uk/banknotes/polymer-20-pound-note

Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Нова новчаница од 1000 круна (NOK)

13.11.2019

Централна банка Норвешке ће 14. новембра 2019. године пустити у оптицај новчаницу у апоену од 1000 круна, последњу из нове серије чија је тема „Море“, јер оно има виталну улогу за Норвешку и њене грађане, не само као извор хране већ и као извор прихода од транспорта људи и робa. Ова новчаница ће бити упоредо у оптицају са новчаницом истог апоена претходне серије до 14. новембра 2020. године, када новчаница од 1000 круна пуштена у оптицај 2001. године престаје да буде средство плаћања.

Информације о овој новчаници могу се наћи на интернет презентацији Централне банке Норвешке, на следећим линковима:

Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Нова новчаница од 50 лева (BGN)

31.10.2019

Обавештавамо вас да ће 1. новембра 2019. године Бугарска народна банка пустити у оптицај  новчаницу нове серије у апоену од 50 лева, која за мотив на лицу има портрет писца Пенча Славејкова, а на наличју, мотиве везане за његов живот и дело. Нова новчаница се по питању дизајна суштински не разликује од новчанице истог апоена издате 2006. године, док је приметна разлика у примењеним елементима заштите од фалсификовања. Обе новчанице биће паралелно у оптицају до другачије одлуке банке емитента.

За детаљније информације посетите сајт:
https://www.bnb.bg/NotesAndCoins/NACNewBanknotesSeries/NACNBS_50levs/index.htm

Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављанје мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Нова новчаница од AUD 20

09.10.2019

Централна банка Аустралије пустиће у оптицај 9. октобра 2019. године новчаницу нове серије у апоену од 20 долара израђену на полимер пластици. Основни мотив на лицу новчанице  је портрет Мери Рејби, која је као осуђеница депортована у Аустралију, а  потом, прекршивши  строго дефинисане друштвене норме успела да постане успешна пословна жена, док је на наличју новчанице портрет Реверенд Џон Флина који је 1928. године покренуо прву ваздушну медицинску службу на свету, данас познату као Royal Flying Doctor Service. На свим новчаницама нове серије приказане су аутохтоне врсте флоре и фауне, па је тако на новчаници од 20 долара приказана врста растиња Аcacia Buxifolia и врста птице Насмејана Кукабура (Dacelo novaeguineae).
Све новчанице које је издала Reserve Bank of Australia остају законско средство плаћања без временског ограничења  и  користе се у континуитету паралелно са новим издањима.
За детаљније информације посетите сајт:

Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Фалсификат новчанице CHF 1000

18.09.2019

Обавештавамо вас да се у промету појавио фалсификат новчанице CHF 1000, добре израде.

Обзиром да описани фалсификат има прилично уверљив визуелни изглед, због могућности његове појаве у наредном периоду, неопходно је приликом руковања новчаницама апоена CHF 1000,  обратити пажњу на заштитне елементе ове новчанице.

Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Нова новчаница од 100 франака (CHF)

11.09.2019

Централна банка Швајцарске пустиће у оптицај 12. септембра 2019. године новчаницу од 100 франака, која са претходно издатим новчаницама нове серије чини спој традиционално високих стандарда заштите од фалсификовања и софистицираног дизајна.
За детаљније информације посетите сајт:

Осма серија новчаница биће у оптицају упоредо са новим новчаницама девете серије, до другачије одлуке банке емитента.
Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Нова серија новчаница Јуана Ренминби

29.08.2019

Обавештавамо вас да ће 30. августа 2019. године Кинеска народна банка пустити у оптицај новчанице четири апоена нове, пете серије новчаница, и то од 50, 20, 10 и 1 јуана, делимично измењеног дизајна и са унапређеним елементима заштите од фалсификовања. Нове новчанице биће у оптицају упоредо са новчаницама истих апоена издатих 1999, 2005 и 2015. године, као и са новчаницама јубиларних издања.

Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Фалсификат новчанице CHF 1000

23.08.2019

Обавештавају се овлашћени мењачи да је уочена појава да непозната лица, највероватније бугарски држављани, врше продају фалсификованих швајцарских франака у апоенима од 1000 франака и то на подручју Београда, Пирота и Сомбора. 

Упозоравамо да је потребно да при обављању мењачких послова проверавате исправност новчаница у складу са тачком 26. Одлуке о ближим условима и начину обављања мењачких послова („Службени гласник РС“ бр. 84/2018 и 86/2018) и предузмете све потребне мере у случају сумње да је у питању фалсификат, у складу са Oдлуком о поступању с новцем за који постоји сумња да је фалсификован („Службени гласник РС“ бр. 111/17). 

У оваквим ситуацијама имаоцу новца се фалсификовани новац привремено одузима и упућује му се молба да сачека долазак представника Министарства унутрашњих послова, уз истовремено издавање потврде о привремено одузетом новцу.

Повлачење из оптицаја HUF 10 000

19.08.2019

Народна банка Мађарске најавила је да ће новчанице апоена од 10 000 форинти (HUF) издате 01. јула 1997. и 9. септембра 2008. године престати да буду средство плаћања 31. децембра 2019. године, док новчаница истог апоена из 2014. године остаје у оптицају. После 31. децембра 2019. године, повучене новчанице ће моћи да се, без новчане надокнаде, замењују у банкама и поштама у Мађарској до 31. децембра 2022, а у Народној банци Мађарске до 31. децембра 2039. године.
Информације о повлачењу ових новчаница могу се наћи на веб презентацији Народне банке Мађарске:

Повлачење из оптицаја HUF 500

29.05.2019

Народна банка Мађарске најавила је да ће новчанице апоена од 500 форинти (HUF) издате пре 2018. године престати да буду средство плаћања 1. новембра 2019. године. Реч је о новчаницама на којима је као година издања одштампана 1998, 2001, 2006. и 2008. Након тог датума, ове новчанице ће моћи да се, без новчане надокнаде, замењују у банкама и поштама у Мађарској до 1. новембра 2022, а у Народној банци Мађарске до 1. новембра 2039. године.
Информације о повлачењу ових новчаница могу се наћи на веб презентацији Народне банке Мађарске:

Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Повлачење из оптицаја NOK 50 и 500

29.05.2019

Централна банка Норвешке  најавила је да новчанице апоена NOK 50 (из 1997. и 2003. и 2008. године) и апоена NOK 500 (из 1999. и 2008. године) престају да буду законско средство плаћања 18. октобра 2019. године. Након тог датума, ове новчанице ће, током најмање наредних десет година, моћи да се замењују у Централној банци Норвешке.
За детаљније информације посетите веб презентацију Централне банке Норвешке:

Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Нова новчаница од 200 евра (EUR)

23.05.2019

Обавештавамо вас да ће Европска централна банка 28. маја 2019. године, пустити у оптицај нову новчаницу у апоену од 200 евра, која  припада серији  новчаница „Европа“. Све новчанице нове серије у односу на претходну, на лицу новчанице, уз леву ивицу, имају почетна слова банке емитента -  Европске централне банке у десет лингвистичких варијанти, а мапа Европске уније, на наличју новчанице, обухвата и острвске земље Малту и Кипар, које су ушле у састав Европске уније након издавања прве серије евро новчаница.
За детаљније информације посетите сајт:

Новчанице у апоену од 200 евра претходног издања (серија 2002.), биће у оптицају паралелно са новчаницама новог издања.
Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Нова новчаница од 100 евра (EUR)

23.05.2019

Обавештавамо вас да ће Европска централна банка 28. маја 2019. године, пустити у оптицај нову новчаницу у апоену од 100 евра, која  припада серији  новчаница „Европа“. Све новчанице нове серије у односу на претходну, на лицу новчанице, уз леву ивицу, имају почетна слова банке емитента -  Европске централне банке у десет лингвистичких варијанти, а мапа Европске уније, на наличју новчанице, обухвата и острвске земље Малту и Кипар, које су ушле у састав Европске уније након издавања прве серије евро новчаница.
За детаљније информације посетите сајт:

Новчанице у апоену од 100 евра претходног издања (серија 2002.), биће у оптицају паралелно са новчаницама новог издања.
Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Нова новчаница од 1000 франка (CHF)

12.03.2019

Централна банка Швајцарске пустиће у оптицај 13. марта 2019. године новчаницу од 1000 франака која је пета по реду у новој серији израђеној од трослојног Durasafe® супстрата. Нова серија нуди јединствену комбинацију комплексних заштитних елемената и софистицираног дизајна.
За детаљније информације посетите сајт:

Осма серија новчаница биће у оптицају упоредо са новим новчаницама девете серије, до другачије одлуке банке емитента.
Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Нова новчаница од 500 форинти (HUF)

30.01.2019

Народна банка Мађарске ће 1. фебруара 2019. године увести у оптицај нову новчаницу апоена од 500 форинти (HUF). Претходно је ова новчаница током шест месеци тестирана на банкоматима и машинама за прераду новца, због чега је на њој година издања „2018“. Нова новчаница представља измењено издање истог апоена претходних издања. У односу на претходна разликује се по незнатно измењеном ликовном решењу при чему су основни мотиви остали исти, али су елементи заштите од фалсификовања знатно унапређени.
Информације о овој новчаници могу се наћи на следећим страницама интернет презентације Народне банке Мађарске:

Истовремено, Народна банка Мађарске обавештава да ће претходна издања новчанице апоена од 500 форинти (HUF) престати да буду средство плаћања 31. октобра 2019. године. После тог датума ове новчанице ће се, без новчане надокнаде, замењивати у банкама и поштама у Мађарској до 31. октобра 2022, а у Народној банци Мађарске до 31. октобра 2039. године.
Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.  

Нова новчаница од BGN 100

11.01.2019

Бугарска народна банка пустила је у оптицај прву новчаницу нове серије у апоену од 100 лева, која за мотив на лицу новчанице има портрет писца Алека Константинова, а на наличју мотиве везане за његов живот и дело. Нова новчаница се по питању дизајна суштински не разликује од новчанице истог апоена издате 2003. године, док је приметна разлика у примењеним елементима заштите од фалсификовања. Обе новчанице биће паралелно у оптицају до другачије одлуке банке емитента.
За детаљније информације посетите сајт  http://www.bnb.bg/NotesAndCoins/NACNewBanknotesSeries/index.htm .
Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Нова новчаница CAD 10

13.11.2018

Обавештавамо вас да ће 19. новембра 2018. године централна банка Канаде пустити у оптицај нову новчаницу у апоену од 10 канадских долара. На лицу новчанице је портрет Виоле Дезмонд, борца за расну једнакост широм Канаде, док на наличју доминира здање Канадског музеја за људска права. Диспозиција лица и наличја ове новчаница је вертикална. Новчаница је, попут претходних из ове серије, израђена од полимер пластике. Нова канадска новчаница апоена 10 долара биће у паралелном оптицају са новчаницама истог апоена издатих током ранијег периода.

Детаљније информације о овој новчаници могу се наћи на веб презентацији Централне банке Канаде:

Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Новчанице нове серије NOK 50 и 500

17.10.2018

Централна банка Норвешке ће 18. октобра 2018. године пустити у оптицај две новчанице нове серије, у апоенима од 50 и 500 круна. Тема нове серије је „Море“, јер оно има виталну улогу за Норвешку и њене грађане, не само као извор хране, већ и као извор прихода од транспорта људи и робе. Ове две новчанице ће бити упоредо у оптицају са новчаницама истих апоена претходне серије све до 18. октобра 2019. године (NOK 50 из 1997, 2003 и 2008. г. и NOK 500 из 1999. и 2008. г.), које од тог датума престају да буду законско средство плаћања.
За детаљније информације посетите сајт Централне банке Норвешке:  

Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Нова новчаница од AUD 50

17.10.2018

Централна банка Аустралије пустиће у оптицај 18. октобра 2018. године новчаницу нове серије у апоену од 50 долара израђену на полимер пластици. Основни мотив на лицу новчанице  је портрет Дејвида Унејпона проналазача и првог аутора из редова Абориџина чије је дело   објављено, док је на наличју новчанице портрет Идит Коуан која је позната као прва жена политичар у аустралијском парламенту. На свим новчаницама нове серије приказане су аутохтоне врсте флоре и фауне, па је тако на новчаници од 50 долара приказана врста растиња Аcacia humifusa и црни лабуд (Cygnus atratus). Све новчанице које је издала Reserve Bank of Australia остају законско средство плаћања без временског ограничења и користе се у континуитету паралелно са новим издањима.
За детаљније информације посетите сајт  https://banknotes.rba.gov.au/banknote-features/#-new-fifty .
Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Јубиларна новчаница PLN 20

03.09.2018

Обавештавамо вас да ће Централна банка Пољске 31. августа 2018. године издати јубиларну новчаницу у апоену од 20 злота, како би обележила стогодишњицу независности.
Ова новчаница је штампана у ограниченим количинама, а где год се нађе у промету представљаће законско средство плаћања заједно са осталим новчаницама истог апоена, које је Централна банка Пољске пустила у оптицај.
За детаљније информације посетите сајт: http://www.nbp.pl/banknoty_i_monety/banknoty_kolekcjonerskie/files/2018_banknot_niepodleglosc_20zl_en.pdf
Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Нова новчаница 200 CHF

22.08.2018

Централна банка Швајцарске пустиће у оптицај 22. августа 2018. године новчаницу од 200 франака, која је као и три претходно издате новчанице нове серије, спој традиционално високих стандарда заштите од фалсификовања и софистицираног дизајна. Тема новчанице је материја, а Швајцарска је на новчаници представљена као својеврсни истраживачки центар. Осма серија новчаница биће у оптицају упоредо са новим новчаницама девете серије, до другачије одлуке банке емитента. За детаљније информације посетите сајт: https://www.snb.ch/en/mmr/reference/nb_200/source/nb_200.en.pdf .
Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Фалсификат новчанице AUD 100 веома добре израде

25.05.2018

Обавештавамо вас да се у промету појавио фалсификат новчанице AUD 100, веома добре израде. Обзиром да фалсификат има прилично уверљив визуелни изглед, због могућности његове појаве и у наредном периоду, неопходно је обратити дужну пажњу на карактеристике описаних детаља, приликом руковања са новчаницама апоена AUD 100.
Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Повлачење из оптицаја HUF 1000

10.05.2018

Народна банка Мађарске најавила је да ће новчанице апоена од 1000 форинти (HUF) издате пре 2017. године престати да буду средство плаћања 1. новембра 2018. године. Након тог датума, ове новчанице ће моћи да се, без новчане надокнаде, замењују у банкама и поштама у Мађарској до 31. октобра 2021, а у Народној банци Мађарске до 31. октобра 2038. године.
Информације о повлачењу ових новчаница могу се наћи на веб презентацији Народне банке Мађарске: https://www.mnb.hu/en/
Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Нова новчаница од 1000 форинти (HUF)

19.03.2018

Народна банка Мађарске је, почев од 1. марта 2018. године,  почела постепено да уводи у оптицај нову новчаницу апоена од 1000 форинти (HUF), са годином издања на новчаници „2017“. Веће присуство ове новчанице у платном промету очекује се за неколико месеци. Нова новчанице представља измењено издање истог апоена издања 2005. и 2009. године. У односу на претходна разликује се по незнатно измењеном ликовном решењу при чему су основни мотиви остали исти, али су унапређени елементи заштите од фалсификовања. Обавештење о елементима заштите ове новчанице уследиће након што одговарајући подаци буду доступни. Информације о овој новчаници могу се наћи на интернет презентацији Народне банке Мађарске, на следећим линковима:

Истовремено, Народна банка Мађарске обавештава да ће новчанице апоена од 1000 форинти (HUF), издате 2005. и 2009. године, престати да буду средство плаћања 31. октобра 2018. године. Након тога ће се, без новчане надокнаде, замењивати у банкама и поштама у Мађарској до 31. октобра 2021., а у Народној банци Мађарске до 31. октобра 2038. године.
Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Повлачење из оптицаја NOK 100 и 200

08.03.2018

Централна банка Норвешке  најавила је да новчанице апоена NOK 100 (из 1997. и 2003. године) и апоена NOK 200 (из 1994, 2002. и 2009. године) престају да буду законско средство плаћања 30. маја 2018. године. Након тог датума, ове новчанице ће, током наредних десет година, моћи да се замењују у Централној банци Норвешке и у пословним банкама у Норвешкој.

За детаљније информације посетите веб презентацију Централне банке Норвешке:

Увођење бугарских лева (BGN)

30.01.2018

Обавештавамо вас да од 1. фебруара 2018., ступањем на снагу нове Одлуке о врстама девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту („Сл. гласник РС“ 3/2018 ), банке и овлашћени мењачи могу куповати и продавати, при обављању мењачких послова, новчанице бугарских лева (BGN).
Апоенску структуру у оптицају чине новчанице од  2, 5, 10, 20, 50 и 100 лева. Две серије ових новчаница су у оптицају и то прва из 1999. године и новија, са унапређеним елементима заштите од фалсификата, која је постепено издавана од 2003. године, када се у апоенској структури поново јавља апоен 100 лева, који није био заступљен у првом издању серије из 1999. године. Новчанице су израђене на памучном тонираном папиру. За детаљније информације посетите веб презентацију Бугарске народне банке : http://www.bnb.bg
Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Увођење румунских леја (RON)

30.01.2018

Обавештавамо вас да од 01. фебруара 2018. године, ступањем на снагу Одлуке о врстама девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту („Сл. гласник РС“ 3/2018) банке и овлашћени мењачи при обављању мењачких послова могу куповати и продавати новчанице румунских леја (RON). Апоенску структуру у оптицају чине новчанице од 1, 5, 10, 50, 100, 200 и 500 румунских леја. Актуелна серија новчаница румунских леја (RON) у оптицају је од 2005. године, с изузетком новчанице од 200 леја која је у оптицају од 2006. године, док је новчаница од 10 леја у оптицају у две варијанте – једна од 2005. а друга од 2008. године.
Истовремено, Народна банке Румуније од 1. јануара 2018. године у оптицај постепено уводи новчанице исте апоенске структуре, ликовног решења и са истим елементима заштите од фалсификовања као код актуелне серија новчаница, са којом ће ове бити у паралелном оптицају и у готовинском промету ће имати равноправан третман. У односу на актуелну серију у оптицају, ове ће се новчанице разликовати по датуму на наличју који гласи „1. јануар 2018“, као и по незнатно измењеном грбу Румуније (разлика између претходног и актуелног грба је у једном елементу – круни на глави орла на актуелном грбу Румуније).
За детаљније информације посетите веб презентацију Народне банке Румуније: http://www.bnr.ro
Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Повлачење из оптицаја папирне новчанице GBP 10

24.01.2018

Обавештавамо вас да је Bank of England најавила да 1. марта 2018. године папирна новчаница од GBP 10 престаје да буде законско средство плаћања. Новчаница са ликом Чарлса Дарвина издата је 7. новембра 2000. године. Као и све новчанице повучене из оптицаја, Bank of England ће и ову новчаницу мењати без временског ограничења. За детаљније информације посетите веб презентацију Bank of England:https://www.bankofengland.co.uk
Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Нова новчаница RUB 200

01.12.2017

Централна банка Русије пустила је у оптицај нову новчаницу од RUB 200, која на лицу има за основни мотив приказ споменика утопљеницима у Севастопољу, а на наличју, државни историјско-археолошки музеј „Херсон Тауријски“. Новчаница  је штампана на  белом памучном папиру повећане густине услед импрегнације полимером и  садржи влаканца у црвеној, плавој и сивој боји.
За детаљније информације посетите сајт http://www.cbr.ru/eng/Bank-notes_coins.
Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Увођење турских лира (ТРY)

30.11.2017

Обавештавамо вас да од 01. децембра 2017. године, ступањем на снагу Одлуке о врстама девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту („Сл. гласник РС“ 98/2012, 143/2014, 51/2015 и 101/2017), банке и овлашћени мењачи при обављању мењачких послова могу куповати и продавати новчанице турских лира (ТРY). Апоенску структуру у оптицају чине новчанице од 5, 10, 20, 50, 100 и 200 турских лира.
Актуелна, девета серија новчаница турских лира (ТРY) пуштена је у оптицај 1. јануара 2009. године. У међувремену су, 2012. године издате нове новчанице у апоенима од 10, 20 и 100 лира, потом су, 2013. године издате нове новчанице у апоенима од 5, 50 и 200 лира, и коначно, 2017. године нове новчанице у апоенима од 5, 10, 50 100 и 200 лира. Сваки од апоена актуелне, девете серије новчаница турских лира има исто ликовно решење и елементе заштите од фалсификовања, а међусобно се разликују по боји и потпису гувернера. Све новчанице турских лира које су издате почев од 2009. године, налазе се у редовном оптицају и у готовинском промету имају равноправан третман.
Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Нова новчаница RUB 2000

22.11.2017

Централна банка Русије пустила је у оптицај нову новчаницу од RUB 2000, која на лицу има приказ великог моста са кабловима у Владивостоку, који повезује острво Руски са копном, а на наличју Восточни космодром  који би требало да постане примарни космодром руског космичког програма. Новчаница  је штампана на памучном папиру високог квалитета, који  садржи влаканца у црвеној, плавој и сивој боји. У папир је уграђена сигурносна холограмска нит дебљине 5mm, која се у три сегмента појављује на површини лица новчанице. У горњем левом углу, на лицу новчанице, налази се грб Руске Федерације, а уз доњу ивицу QR код са линком који води до веб сајта Банке Русије, где су описани елементи заштите од фалсификовања.На наличју новчанице, налазе се два серијска броја, који чине две словне ознаке и девет цифара, а смештени су тако да  један прати краћу ивицу новчанице, а други дужу.

За детаљније информације посетите сајт www.cbr.ru .

Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Нова новчаница 10 CHF

12.11.2017
Централна банка Швајцарске пустила је у оптицај новчаницу од 10 франака нове серије. Тема новчанице је швајцарски таленат за организацију. Осма серија новчаница биће у оптицају упоредо са новим новчаницама девете серије, до другачије одлуке банке емитента. 
За детаљније информације посетите сајт: www.snb.ch/en/mmr/reference/nb_10/source/nb_10.en.pdf .
Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Повлачење из оптицаја старијих издања HUF 20 000

28.09.2017
Народна банка Мађарске обавештава да ће све новчанице апоена 20 000 форинти (HUF) које носе године издања пре 2015. престати да буду средство плаћања 31. децембра 2017. године. После 31. децембра 2017. године, ове ће се новчанице, без новчане надокнаде, замењивати у Народној банци Мађарске до 31. децембра 2037. године. Истовремено, до 31. децембра 2020. године, моћи ће да се, уз могућу новчану надокнаду, замењују у банкама и поштама у Мађарској.
Информације о повлачењу ових новчаница могу се наћи на интернет презентацији Народне банке Мађарске, на следећем линку:
Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Нова новчаница HRK 50

22.09.2017
Хрватска народна банка пустиће у оптицај 25. септембра 2017. године ново издање новчанице у апоену од 50 куна. Дизајн новчанице остаје непромењен у односу на претходно издање истог апоена са датумом 7. март 2002., док су измене на новој новчаници у погледу године ковања и потписа гувернера, тако да сада гласе „9. srpnja 2012.“ и „Boris Vujčić“. Хрватска народна банка је објавила и да ће новчаница од 50 куна са датумом 7. март 2002. остати у оптицају као законско средство плаћања.За детаљније информације посетите сајт: www.hnb.hr.
Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Нова новчаница од GBP 10

18.09.2017

Банка Енглеске ће 14. септембра 2017. године пустити у оптицај новчаницу од 10 фунти нове серије. Новчаница је израђена од полимер пластике са унапређеним елементима заштите од фалсификовања. Основни мотив на лицу новчанице је портрет краљице Елизабете II, док је на наличју новчанице портрет књижевнице Џејн Остин, аутора романа „Гордост и предрасудa“ и „Разум и осећајност“. Новчаница од полимера биће у оптицају упоредо са папирном новчаницом од GBP 10, до пролећа 2018., а о тачном датуму повлачења папирних новчаница из оптицаја, Банка Енглеске ће благовремено обавестити.
За детаљније информације посетите сајт: www.thenewten.co.uk.
Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Пуштање у оптицај пригодне новчанице од CAD 10

08.06.2017

Обавештавамо вас да је 1. јуна 2017. године централна банка Канаде пустила у оптицај пригодну новчаницу у апоену од 10 долара, поводом обележавања 150 година Конфедерације. На лицу ове новчанице израђене од полимер пластике, приказани су портрети знаменитих Канађана, који су имали значајну улогу у развоју парламентаризма, док су на наличју мотиви којима су представљене природне лепоте Канаде. Елементи заштите од фалсификовања примењени на пригодној новчаници унапређени су у односу на новчанице истог апоена које су у оптицају. Ова новчаница ће бити у оптицају упоредо са новчаницама редовних издања.
За детаљније информације посетите сајт: www.bankofcanada.ca.
Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Новчанице нове серије NOK 100 и 200

01.06.2017

Централна банка Норвешке ће 30. маја 2017. године пустити у оптицај две новчанице нове серије у апоенима од 100 и 200 круна. Тема нове серије је „Море“, јер оно има виталну улогу за Норвешку и њене грађане, и то не само као извор хране, већ и као извор прихода од транспорта људи и робе. Ове две новчанице ће бити упоредо у оптицају са новчаницама истих апоена претходне серије до 30. маја 2018. године, када новчаница од 100 круна пуштена у оптицај 15.9.1997. и новчаница од 200 круна пуштена у оптицај 1.11.1994., престају да буду законско средство плаћања. У поступку повлачења поменутих новчаница из оптицаја банке ће поступати у складу са Одлуком о начину обављања послова у вези са ефективним страним новцем између Народне банке Србије и банака („Службени гласник РС“, бр.51/2015).
За детаљније информације посетите сајт: www.norges-bank.no.
Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Нова новчаница 20 CHF

24.05.2017

Централна банка Швајцарске је 17. маја 2017. године пустила у оптицај новчаницу од 20 франака, другу од шест новчаница нове серије која ће, основним мотивима, представити различита виђења Швајцарске и њене препознатљиве карактеристике. Тема друге новчанице је „светлост“. Ова новчаница је, као и остале које ће према најавама бити пуштене у оптицај до краја 2019. године, одраз високих стандарда у примени заштитних елемената на новцу.Информације о изгледу лица и наличја новчанице могу се наћи на сајту, путем следећег линка: www.snb.ch. Постојеће новчанице истог апоена остају законско средство плаћања упоредо са описаном новчаницом, до другачије одлуке банке емитента.
Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Нове новчанице у апоенима 10, 50 и 100 КМ

04.05.2017

Обавештавамо вас да је Централна банка Босне и Херцеговине пустила у оптицај нове новчанице у апоенима од 10, 50 и 100 конвертибилних марака, као одговор на потребу да се осигура довољно новчаница одговарајуће апоенске структуре за потребе готовинског промета у Босни и Херцеговини. Ове новчанице су у свему идентичне онима из претходног издања (2012.), осим у години „2017“ и потпису гувернера „Senad Softić“. Раније издате новчанице у истим апоенима биће упоредо у оптицају са новим новчаницама, до другачије одлуке Централне банке Босне и Херцеговине. За детаљније информације посетите сајт: Централна банка Босне и Херцеговине
Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Повлачење из оптицаја новчанице апоена 5 GBP

27.03.2017

Bank of England (Банка Енглеске) најавила је да ће 05. маја 2017. године из оптицаја повући новчаницу апоена 5 GBP издања 2002. године, тако да она престаје да буде средство плаћања 06. маја 2017. године.
Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Нова новчаница од EUR 50

21.03.2017

Обавештавамо вас да ће Европска централна банка 4. априла 2017. године, пустити у оптицај нову новчаницу у апоену од 50 евра, која припада серији евро новчаница „Европа“. Новчанице у апоену од 50 евра претходног издања (серија 2002.), биће у оптицају паралелно са новчаницама новог издања.
Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Повлачење из оптицаја старијих издања SEK 100 и 500

20.03.2017

Централна банка Шведске (Sveriges Riksbank) је најавила да после 30. јуна 2017. године новчанице апоена 100 и 500 SEK из 2001. године неће бити у оптицају, односно да престају да буду средство плаћања од 01. јула 2017. године.
Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Повлачење из оптицаја старијих издања HUF 2000 и 5000

20.03.2017

Народна банка Мађарске обавештава да ће све новчанице апоена 2000 и 5000 форинти (HUF) које носе године издања пре 2016. престати да буду средство плаћања 31. јула 2017. године. После 31. јула 2017. године, ове ће се новчанице, без новчане надокнаде, замењивати у Народној банци Мађарске до 31. децембра 2037. године. Истовремено, до 31. јула 2020. године, моћи ће да се, уз могућу новчану надокнаду, замењују у банкама и поштама у Мађарској.
Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Нова новчаница PLN 500

06.03.2017

Народна банка Пољске пустила је у оптицај 10. фебруара 2017. новчаницу у апоену од 500 злота, као одговор на повећану потражњу за новчаницама већих апоена. Новчаница припада серији која представља пољске владаре и настала је употребом најсавременијих елемената заштите од фалсификoвања.
Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.

Нова новчаница од 2000 и 5000 форинти (HUF)

22.02.2017

Народна банка Мађарске ће 01. марта 2017. године пустити у оптицај нове новчанице у апоенима од 2000 и 5000 форинти (HUF), са годином издања на новчаницама „2016“. Ове новчанице представљају нова, измењена издања истих апоена издатих претходних година. У односу на претходна издања (за HUF 2000 почев од 1998, а за HUF 5000 почев од 1999. године) која остају у оптицају, нове новчанице имају незнатно измењено ликовно решење, као и унапређене елементе заштите од фалсификовања, при чему су основни мотиви на новчаницама остали исти. .
Овлашћени мењачи који користе софтвер НБС за обављање мењачких послова, детаљније информације могу пронаћи избором опције за преглед новчаница у Мепо апликацији.