Техничка документација

У овом одељку можете прочитати све информације везане за техничку документацију Мепо апликације као што су неопходни технички предуслови за инсталацију Мепо апликације, описан процес инсталације Мепо апликације, описан процес активaције Мепо апликације на мењачком месту као и описани кораци инсталације потребних штампача.

Технички предуслови за инсталацију Мепо апликације

Да бисте користили Мепо апликацију потребно је да испуњавате одређене предуслове.
У овом одељку можете прочитати који су то неопходни хардверски и софтверски предуслови, да бисте били у могућности да инсталирате и користите Мепо апликацију.

Инсталација Мепо апликације

Да бисте инсталирали Мепо апликацију потребно је претходно да инсталирате и две софтверске компоненте.
У овом одељку можете прочитати детаљно описан процес инсталације неопходних софтверских компоненти, као и детаљно описано упутство за инсталацију стандардне и мрежне Мепо апликације.

Активaција Мепо апликације на мењачком месту

Након успешне инсталације Мепо апликације потребно ју је активирати.
У овом одељку можете прочитати детаљно описане кораке процеса активације, стандардне и мрежне Мепо апликације.

Инсталација штампача

На мењачком мету неопходно је коришћење штампача за штамање рачуна као и А4 штампача за штампање извештаја.
У овом одељку можете прочитати детаљно описан процес инсталације потребних штампача.