Помоћ

У овом одељку можете пронаћи корисне садржаје везане за помоћ у коришћењу Мепо, разврстане у различитим категоријама.

Основне информације

У овом одељку можете пронаћи основне информације о Мепо апликацији, речник појмова, као и услове коришћења и плаћања Мепо апликације.

Техничка документација

У овом одељку можете прочитати све информације везане за техничку документацију Мепо апликације као што су неопходни технички предуслови за инсталацију Мепо апликације, описан процес инсталације Мепо апликације, описан процес активaције Мепо апликације на мењачком месту као и описани кораци инсталације потребних штампача.

Корисничко упутство

У овом одељку можете пронаћи упутство за коришћење Мепо апликације.

Достављање извештаја прописаних Одлуком о поступању с новцем за који постоји сумња да је фалсификован

Овде можете пронаћи информације везано за достављање извештаја прописаних Одлуком о поступању с новцем за који постоји сумња да је фалсификован.