Достављање извештаја прописаних Одлуком о поступању с новцем за који постоји сумња да је фалсификован

Овде можете пронаћи информације везано за достављање извештаја прописаних Одлуком о поступању с новцем за који постоји сумња да је фалсификован.

Основне информације

Овде можете пронаћи основне информације везано за достављање извештаја прописаних Одлуком.

Квалификовани дигитални сертификат

Овде можете пронаћи информације везано за процес набавке и инсталације квалификованих дигиталних сертификата на вашим машинама.

Креирање и дигитално потписивање извештаја

Овде можете пронаћи информације везано за креирање и дигитално потписивање прописаних извештаја.

Достављање извештаја Народној банци Србије путем система Центар за размену података

Овде можете пронаћи информације везано за достављање података Народној банци Србије, путем система Центар за размену података.